Fasilitointi

Tiimin yhteiset pelisäännöt

Ainia Innovationsin kanssa yhteistyössä toteutetun työpajan tavoitteena oli muodostaa yhteiset pelisäännöt joustaville työaika- ja työntekokäytännöille. Fasilitoitu keskustelu eteni kolmen teeman kautta: vastuu omasta työstä, tiimin yhteiset pelisäännöt ja seuranta & palautteen käsittely. Tavoite muotoiltiin yhdessä Ainian CEO:n, Jani Valkosen, kanssa.

Fasilitoijat kirjasivat keskustelussa esiin nousseita asioita neljän otsikon alle: faktat, huolet, kysymykset ja ratkaisut. Otsikot mukailivat dynaamisen fasilitoinnin työtapaa. Työpajan suunnittelusta ja fasilitoinnista vastasi Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen työparinaan Lauri Eskelinen.

Lue lisää toteutuksesta blogissa: Työelämää muutetaan yhdessä 

Yhteistyön sisältö

  • Työpajan tavoitteen ja keskeisten kysymysten muotoilu
  • Fasilitoitu keskustelu ja kokoava työskentely
  • Työpajan materiaalikooste

Palaute

“Porukka tuli kiittämään siitä, miten mukava tilaisuus kokonaisuudessaan oli ja miten hyödyllistä se oli. Kaikki kokivat, että olivat mukana aiheen käsittelyssä, ja tykkäsivät teistä fasilitaattoreina todella paljon. Täydet kymmenen pistettä.”

Jani Valkonen, CEO, Ainia Innovations Oy