Tulosviestinnän sparraus

Kehittämistyöpajan tavoitteena oli kirkastaa Space! – tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projektin tulosviestinnän sanomaa ja toimenpiteitä. Projektin työntekijät osallistuivat Tupu Creativen Tuomaksen kolmetuntiseen sparraukseen, jonka aikana he määrittelivät keskeisimmät tulosviestit sekä laativat työsuunnitelman viestinnän toteuttamiseksi.

Tuomas kokosi työpajasta hankkeen henkilökunnalle materiaalin, joka sisälsi työpajassa käsitellyt asiat ja toimenpidematriisin.

Työpaja toteutettiin kesällä 2018. Lue lisää blogista: Hankkeen tulosviestintä

Palaute

“Työskentelyn kautta projektin toimintaa ja kertynyttä ymmärrystä järjestettiin muun muassa onnistumiskokemusten näkökulmasta, ja ”pakotettiin” priorisoimaan tärkeimmät. Työskentely eteni hyväntahtoisen ripeästi vaiheesta toiseen, ja hämmästyinkin, miten valmiiseen työsuunnitelmaan pääsimme rajatussa ajassa.”

– Sanni Sihvola, projektikoordinaattori