Luova valmennus

Tupu Creative toteutti yhdessä Takuusäätiön kanssa luovuusvalmennuksen, jonka tavoitteena oli vahvistaa työntekijöiden taitoja keksiä uudenlaisia ja yllätyksellisiäkin ratkaisuja. Valmennukseen kuului kaksi etäyhteydellä toteutettua työpajaa, jotka valmentaja Tuomas Tirkkonen ohjasi yhdessä työparinsa Joonas Veijasen kanssa.

Tavoitteet

  • rohkeuden ja uskalluksen vahvistaminen
  • taitoja ajatella laatikon ulkopuolelta

Toteutus

  • Yhteinen suunnittelutapaaminen
  • Valmennustapaaminen 1: Luovuus minussa, oman laatikon rajojen tunnistaminen
  • Valmennustapaaminen 2: Luovuus meissä, onnistumisen jaettu ilo ja timanttinen tiimi
  • Videokoonti tapaamisten sisällöstä & materiaalikoonti

Palaute

Valmennuksen tavoite asetettiin yhdessä Takuusäätiön kanssa. “On tärkeää nähdä sen ohi, miten on tehty aiemmin”, kuvaa Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar työpajojen tarvetta. “Pitäisi kurottaa kohti tulevaisuutta ja opetella ajattelemaan oman laatikon ulkopuolelta käsin.”

Etäyhteydellä toteutettuna valmennus saavutti tavoitteensa. Onnistunut etätoteutus innosti myös osallistujia kokeilemaan uusia ideoinnin ja yhteistyön tapoja. ”Etätoteutus toimi hämmentävän hyvin ja sai toivottuja tuloksia aikaan, vaikka ensin vähän epäilinkin”, Juha Pantzar kuvaa. “Kahden vetäjän mallilla oli varmasti iso merkitys käytännön sujuvuuden takaamisessa. Etätoteutus mahdollisti myös helpon osallistumisen eri toimipisteistä ympäri Suomea.”