Fasilitointi

Järjestimme Helsingin kaupungin kanssa kaksi palvelumuotoilutyöpajaa, joissa kehitettiin kaupungin työntekijöiden ideakanavaa, Ideapaahtimoa. Työpajojen tavoitteen oli kerätä palautetta ja kehittämisehdotuksia Ideapaahtimon pilottijaksolta.

Työpajat järjestettiin kahdelle keskeiselle sidosryhmälle: ideoita käsittelevälle idearyhmälle sekä työntekijöille, jotka olivat esittäneet ideaa Ideapaahtimossa.

Yhteistyön sisältö

  • Työpajojen suunnitteluprosessin fasilitointi
  • Työpaja idearyhmälle, käsiteltäviä teemoja muun muassa ideoiden käsittely, viestintä ja henkilöstöresurssit
  • Työpaja idean esittäjille, käsiteltävänä teemoina muun muassa motivaatio idean esittämiseen, ideoiden käsittely ja viestintä
  • Työpajojen materiaalikoosteet ja jatkokehittämisehdotukset

Työpajat toteutettiin syksyllä 2019.