Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Saarni Likeitin kanssa fasilitointivalmennuksen, johon osallistui Likeitin käyttötuen tiimi. Valmennuksen tavoitteena oli tehostaa palavereiden kulkua ja antaa vetäjille varmuutta omaan rooliinsa. Palaverin myötä osallistujat kehittivät palavereja tehokkaammiksi, saivat uusia käytännön työkaluja palaverien haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi ja oppivat rajaamaan palaverien sisältöjä tavoitteen mukaan.

Yhteistyön sisältö

  • Ennakkotehtävä
  • Valmennustapaaminen (palaverin tavoite, tulokset ja osallistujat; tuloksellisen palaverin suunnittelu; vetäjän rooli ja osallistujien vastuu)
  • Käytännön fasilitointikokeilu omissa töissä
  • Reflektiotapaaminen (käytännön ongelmien ratkaiseminen; palaverit etätoteutuksena)