Fasilitointikoulutus

Järjestimme yhdessä Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaattorin (Suomen Lähi-idän instituutin säätiö) kanssa fasilitointikoulutuksen. Fasilitointikoulutuksessa verkoston jäsenet suunnittelivat verkostotapaamista varten työpajat, joiden tavoitteena oli jakaa tietoa kulttuurien välisen dialogin ajankohtaisista aiheista ja käynnissä olevista projekteista, sekä koota ehdotuksia Anna Lindh-säätiön Suomen verkostolle toteutettavaksi. Koulutuksen lisäksi tuin fasilitaattoreiden työtä ja pidin verkostotapaamisen sisältöjä yhteenkokoavan päätöspuheenvuoron.

Yhteistyön sisältö

  • Osallistavan tilaisuuden fasilitointi -koulutus
  • Työpajasuunnittelun tuki
  • Verkostoitumishetken fasilitointi verkostotapaamisessa
  • Verkostotapaamisen sisältöjen yhteenveto tilaisuuden päätteeksi

Osallistavan tilaisuuden fasilitointi -koulutuksen sisällöt

  • Fasilitoinnin perusajatus
  • Fasilitaattorin rooli
  • Fasilitoinnin menetelmät ja hyvät käytännöt
  • Dialogin fasilitointi

Palaute yhteistyöstä

“Koin, että tapahtumamme hyötyi valtavasti fasilitoiduista, suunnitelmallisista työpajoista. Työkalujen oppimisen lisäksi oli tärkeää saada ideaa siitä, miten fasilitaattori voi tukea keskustelua. Mielestäni oli tärkeää, että tarjosimme koulutusta jäsenistöllemme emmekä vain henkilökunnalle. Verkoston tapaamisen dynamiikka muuttui osallistuvammaksi, kun työpajojen fasilitaattorit olivat nimenomaan jäseniä.” -Ella Kaplas, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö

Palautteita koulutukseen osallistuneilta:

”Opin paljon ja tästä oli tosi paljon konkreettista hyötyä.”
”Hyviä esimerkkejä erilaisista menetelmistä.”
”Lämmin kohtaaminen, kouluttajalla oli kannustava ja asiantunteva ote.”
”Kiitos paljon, tämä oli tosi hyödyllistä!”