Fasilitointi

Syksyllä 2022 Tupu Creative ja Kotipizza Group toteuttivat yhteistyössä hiilitiekartan kehittämiseen tähtääviä yhteiskehittelytyöpajoja. Toteutimme neljä työpajaa, joissa organisaation työntekijät pääsivät tarkastelivat, täydensivät ja vahvistivat tiekarttaluonnoksiin kirjattuja toimenpide-ehdotuksia. Työpajan tavoitteena oli myös sitouttaa osallistujia yhteiseen kehittämistyöhön. 

Suunnittelimme työpajojen sisällön ja työpajoihin liittyvän ennakkomateriaalin yhdessä Kotipizza Groupin vastuullisuustiimin kanssa. Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen fasilitoi työpajat hybriditoteutuksena. 

Yhteistyön sisältö

  • Yhteissuunnittelu (tavoitteet, työpajojen sisältö)
  • Ennakkotehtävän laatiminen
  • Ennakkomateriaalien tuottaminen
  • Työpajamateriaalien valmistelu
  • Neljän työpajan fasilitointi
  • Kooste työpajojen tuloksista

Palaute yhteistyöstä

“Työskentelytapa oli meille uusi ja osaa osallistujista jännitti työpajaan osallistuminen. Tuomas loi työpajoihin aktiivisen osallistumisen ilmapiirin, jossa osallistujat toivat uusia ja yllättäviäkin ideoita esiin. Työpajojen valmistelun aikana tuntui ihan kuin Tuomas olisi ollut meidän tiimissä.” Sara Anttila, vastuullisuusasiantuntija 

“Työpajoille asetetut tavoitteet saavutettiin ja niiden avulla opimme uutta siitä, mitä monimutkaisen asian käsittely organisaatiossa vaatii. Yhteiskehittelytyöpajat sopivat työtavaksi erittäin hyvin. Yhteistyö oli Tuomaksen joustavan työotteen ansiosta sujuvaa ja tehokasta.” Anna Rahikainen, vastuullisuusjohtaja