Fasilitointi

Toteutimme yhdessä Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän kanssa ideointipäivän, jonka tavoitteena oli tuottaa hankeideoita uusiin hankekokonaisuuksiin. Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen suunnitteli ja fasilitoi ideoinnin tueksi tulevaisuusajattelua ja luovuutta aktivoivan kokonaisuuden. Päivän työskentely perustui Sitran kehittämään Tulevaisuustaajuus-menetelmään. Avoimesti kaikkien käytössä oleva työpajamenetelmä virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Ideointipäivässä menetelmää yhdistettiin luovaan kirjoittamiseen.

Lue, miten tulevaisuusajattelua sovellettiin ideointipäivässä

  • Yhteistyön sisältö
  • Yhteissuunnittelu vastuuhenkilöiden kanssa
  • Työpajapäivän fasilitointisuunnitelma
  • Ennakkotehtävä osallistujille
  • Työskentelyä tukevien materiaalien tuottaminen: tulevaisuustarinat,
  • Työpajapäivän fasilitointi
  • Materiaalikooste

Palaute yhteistyöstä

“Toivoimme toteutusta, joka poikkeaisi tavallisesta ja auttaisi meitä näkemään asioita uudella tavalla. Tämä oli juuri sitä, mitä toivoimme.”

Tarja Tammia & Anu Harju-Myllyaho, osaamispäälliköt, vastuulliset palvelut, Lapin AMK