Fasilitointi

Toteutimme MinnaLearnin kanssa yhteiskehittelyprosessin (co-creation), jonka tavoitteena oli luoda fasilitointisuunnitelma Ketteryyden ydin -verkkokurssin opintopiirille. Yhteiskehittäminen toteutettiin vastuuhenkilöiden työparityönä ja siihen osallistui ensimmäisen opintopiirin osallistujat sekä MinnaLearnin tiimi. 

Työparityöskentelyssä Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen vastasi osallistujalähtöisten tapaamisten suunnittelusta, fasilitoinnista ja kehittämisestä sekä fasilitointiohjeen asiantuntijasisällöistä yhdessä MinnaLearnin Sampo Leinon kanssa. 

Lue, mitä lisäarvoa yhteiskehittelystä oli MinnaLearnille

Yhteistyön sisältö

  • Yhteiskehittely- ja reflektiotapaamiset (Tupu Creative & MinnaLearn)
  • Opintopiirin tapaamisten fasilitointisuunnitelmat
  • Keskustelua syventävien tehtävänantojen ja työpohjien suunnittelu
  • Ohje opintopiirien fasilitointiin

Palaute yhteistyöstä

“Tuomaksen välitön läsnäolo hyvät kommunikointitaidot luovat työskentelyyn ilmapiirin, jossa ei tarvitse jännittää tai näyttää hyvältä heti alkuun. Ihan kuin Tuomas olisi ollut meidän tiimissä tekemässä tätä juttua meidän kanssa. Se oli sikamahtavaa. 

Kun ollaan luomassa jotain uutta, joka ei välttämättä heti toimi, on tärkeää, että tilanteen voi kohdata sellaisena kuin se on. Tupu Creative on yhteistyötahona juuri sellainen. Tuomaksen kanssa yhdessä kehittämällä  pääsee tosi paljon parempiin tuloksiin ja pääsee nopeammin näkemään, mikä toimii ja mikä ei. 

Tuomas on huippufasilitoija ja taitava kysymään oikeita kysymyksiä ja järjestelemään ajatuksia siten, että niissä on joku järki. Olen luonteeltani aika intuitiivinen toimija  ja se että on työparina Tuomaksen kaltainen täsmällinen tekijä, asiat saadaan talteen ja järjestykseen.”

Sampo Leino, Head of Learning Groups, Minna Learn