Fasilitointi

Toteutimme Tampereen ammattikorkeakoulun KEMUSOTE-hankkeen kanssa yhteistyössä kaksi palvelumuotoilutyöpajaa vuonna 2021. Työpajojen tavoitteena oli selvittää SOTE-alan kevytyrittäjien tarpeita työterveyshuollon palveluille ja ideoida ratkaisuja tarpeisiin yhdessä kevytyrittäjien kanssa. Työpajat toteutettiin etäyhteydellä ja niissä hyödynnettiin Zoomia sekä Mural-yhteistyöskentelyalustaa.

Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen suunnitteli työpajoihin tavoitetta tukevia työpohjia ja -materiaaleja. Asiakkaan tarpeen kartoittamisessa hyödynnettiin aiemmin toteutetuissa haastatteluissa koottuja yrittäjien kokemuksia, joiden pohjalta Tirkkonen kirjoitti kolme erilaista yrittäjätarinaa. Ratkaisujen ideointiin Tirkkonen loi työpohjat, joihin osallistujat hahmottelivat ideoiden perusteella konkreettisia palvelukuvauksia. Palvelukuvaukset kiteytyivät kolmen kuvan kuvasarjoiksi.

Toteutus

  • Työpajojen yhteissuunnittelu hanketyöryhmän kanssa
  • Suunnittelutapaamisten fasilitointi
  • Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
    • Työpaja 1: Asiakkaan tarpeen kartoittaminen
    • Työpaja 2: Ratkaisujen ideointi
  • Materiaalikoosteet työpajoista
  • Työpajojen purku yhdessä hanketyöryhmän kanssa

Palaute yhteistyöstä

“Yhteistyön ansiosta saimme keskittyä työmme kannalta olennaisiin asioihin, eikä tarvinnut huolehtia etätoteutuksen teknisestä puolesta. Saimme arvokasta ulkopuolista näkökulmaa työpajojen toteuttamiseen. Tuomaksella oli ilmiömäinen kyky bongata hankkeen tavoitteiden kannalta olennaiset asiat huolimatta siitä, että hän ei ole SOTE-alan ammattilainen. Hänellä on selkeästi syvää ymmärrystä palvelumuotoilun prosessita ja siitä, mitä sillä tavoittelimme. Verkkototeutuksissa ilmapiirin luomiseen kannattaa panostaa. Fasilitoijana Tuomas osasi ottaa osallistujat vastaan arvostavasti ja luontevasti. Siitä syntyi osallistujille tervetullut olo. Yhteistyössä Tuomaksen kanssa parasta oli inhimillisyys: Tuomas oli läsnä meitä varten, eikä vain heittämässä keikkaa.“ -Tampereen ammattikorkeakoulun KEMUSOTE-hankkeen asiantuntijat: Hannele Palukka, Sirpa Salin, Anne Silvan