Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Saarni Likeitin kanssa fasilitointivalmennuksen, johon osallistui Likeitin käyttötuen tiimi. Valmennuksen tavoitteena oli tehostaa palavereiden kulkua ja antaa vetäjille varmuutta omaan rooliinsa. Palaverin myötä osallistujat kehittivät palavereja...
Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Tribe Tampereen kanssa fasilitointivalmennuksen, johon osallistui koko Tribe Tampereen tiimi. Valmennuksen tavoitteena oli yhtenäistää osallistujien työtapoja erilaisten tilaisuuksien fasilitoijina. Fasilitointi oli osallistujille tuttua jo...
Fasilitointi

Fasilitointi

Syksyllä 2022 Tupu Creative ja Kotipizza Group toteuttivat yhteistyössä hiilitiekartan kehittämiseen tähtääviä yhteiskehittelytyöpajoja. Toteutimme neljä työpajaa, joissa organisaation työntekijät pääsivät tarkastelivat, täydensivät ja vahvistivat tiekarttaluonnoksiin...
Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Sparta Consultingin kanssa fasilitointivalmennuksen, joka oli suunnattu kokeneille asiantuntijoille. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien ymmärrystä osallistujalähtöisen toiminnan fasilitoinnista ja ratkoa työhön kuuluvien...
Fasilitointi

Fasilitointi

Toteutimme MinnaLearnin kanssa yhteiskehittelyprosessin (co-creation), jonka tavoitteena oli luoda fasilitointisuunnitelma Ketteryyden ydin -verkkokurssin opintopiirille. Yhteiskehittäminen toteutettiin vastuuhenkilöiden työparityönä ja siihen osallistui ensimmäisen...