Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Tribe Tampereen kanssa fasilitointivalmennuksen, johon osallistui koko Tribe Tampereen tiimi. Valmennuksen tavoitteena oli yhtenäistää osallistujien työtapoja erilaisten tilaisuuksien fasilitoijina. Fasilitointi oli osallistujille tuttua jo...
Fasilitointi

Fasilitointi

Syksyllä 2022 Tupu Creative ja Kotipizza Group toteuttivat yhteistyössä hiilitiekartan kehittämiseen tähtääviä yhteiskehittelytyöpajoja. Toteutimme neljä työpajaa, joissa organisaation työntekijät pääsivät tarkastelivat, täydensivät ja vahvistivat tiekarttaluonnoksiin...
Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Sparta Consultingin kanssa fasilitointivalmennuksen, joka oli suunnattu kokeneille asiantuntijoille. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien ymmärrystä osallistujalähtöisen toiminnan fasilitoinnista ja ratkoa työhön kuuluvien...
Fasilitointi

Fasilitointi

Toteutimme MinnaLearnin kanssa yhteiskehittelyprosessin (co-creation), jonka tavoitteena oli luoda fasilitointisuunnitelma Ketteryyden ydin -verkkokurssin opintopiirille. Yhteiskehittäminen toteutettiin vastuuhenkilöiden työparityönä ja siihen osallistui ensimmäisen...
Fasilitointi

Fasilitointi

Toteutimme yhdessä Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän kanssa ideointipäivän, jonka tavoitteena oli tuottaa hankeideoita uusiin hankekokonaisuuksiin. Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen suunnitteli ja fasilitoi ideoinnin tueksi tulevaisuusajattelua ja...