Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Toteutimme yhdessä Sparta Consultingin kanssa fasilitointivalmennuksen, joka oli suunnattu kokeneille asiantuntijoille. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien ymmärrystä osallistujalähtöisen toiminnan fasilitoinnista ja ratkoa työhön kuuluvien...
Fasilitointi

Fasilitointi

Toteutimme MinnaLearnin kanssa yhteiskehittelyprosessin (co-creation), jonka tavoitteena oli luoda fasilitointisuunnitelma Ketteryyden ydin -verkkokurssin opintopiirille. Yhteiskehittäminen toteutettiin vastuuhenkilöiden työparityönä ja siihen osallistui ensimmäisen...
Fasilitointi

Fasilitointi

Toteutimme yhdessä Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän kanssa ideointipäivän, jonka tavoitteena oli tuottaa hankeideoita uusiin hankekokonaisuuksiin. Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen suunnitteli ja fasilitoi ideoinnin tueksi tulevaisuusajattelua ja...
Luova valmennus

Luova valmennus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen ja alumneilleen mahdollisuuden osallistua mentoriohjelmaan. Mentorointiohjelmalla tuetaan opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työelämään ja kykyä luoda verkostoja. Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen ohjasi mentoreille...
Fasilitointivalmennus

Fasilitointivalmennus

Visuaalisen viestinnän kumppani Keksi vahvisti työpajaosaamistaan Tupu Creativen fasilitointivalmennuksessa. Valmennuksen lähtökohtana oli tarve kehittää työkaluja, joiden avulla asiakastyöpajojen tavoitteet saavutettaisiin paremmin. Valmennus lähti liikkeelle...