Eroon turhista palavereista

Tehottomat palaverit eivät tuota tulosta ja ne hukkaavat kaikkien osapuolten aikaa.  Jos palaveri olisi voinut olla sähköposti, on aika tehdä asialle jotain.

Opi tiimin kanssa, miten palavereista saa enemmän irti Parempi palaveri -valmennuksessa.

Parempi palaveri -valmennus

Tiimeille suunnattu valmennus antaa konkreettisia työkaluja tehokkaampiin palavereihin. Opitte suunnittelemaan tavoitteellista yhteistyötä, keskeyttämään turhat sivupolut ja saavuttamaan toivomanne tulokset.

Valmennuksessa kehitätte yhdessä järkevämpiä palaverikäytäntöjä. Suunnittelua ohjaava palaveripohja, konkreettiset vinkit haastaviin tilanteisiin ja käytännön harjoitukset varmistavat, että opit tulee käyttöön myös arjessa.

Valmennus on suunniteltu asiakasvastaaville, projektipäälliköille, konsulteille ja tiiminvetäjille. Sen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää palaverikäytäntöjä, jotta palavereihin käytetty aika ei mene hukkaan.

Säästä aikaa ja rahaa

Tehostamalla palavereja säästätte paitsi aikaa myös resursseja. Askeleet kohti tehokasta kokoustamista ovat yksinkertaiset:

1. Määritelkää selkeästi palaverin tavoite ja toivotut tulokset. Yhteinen suunta auttaa tiimiänne keskittymään olennaiseen.
2. Sopikaa tiimin kanssa työtavoista, jotka tekevät yhteistyöstä sujuvaa ja kommunikaatiosta selkeää.
3. Valitkaa teidän tarpeisiinne parhaiten sopivat työkalut, jotka ovat arjessa käden ulottuvilla.

Saatte tiimillenne tilaisuuden ottaa nämä askeleet kohti tehokkaampaa yhteistyötä Parempi palaveri -valmennuksessa.

Syötä sähköpostiosoitteesi alle ja lataa Opas parempiin palavereihin. Saat käytännön vinkkejä, joilla kehittää palavereja. 


Valmennuksen tuloksia

Konsultti fasilitoijana

Konsultti fasilitoijana

Sparta Consultingin kanssa toteutetussa valmennuksessa käsittelimme konsultin roolia fasilitoijana. Miten yhteistyötä voi vetää osallistujalähtöisesti, kun osallistujat odottavat konsultin tarjoavan vastauksia?

Parempi palaveri -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää palaverikäytäntöjä, jotta työn laatu paranee ja palavereihin käytetään tehokkaammin resursseja.

Parempi palaveri -valmennus koostuu kolmesta elementistä:

 1. Ennakkotehtävä
 2. Kaksi valmennustapaamista lähi- tai etätoteutuksena (á 2,5 h)
 3. Omaan työhön liittyvä käytännön kokeilu

Valmennus toteutetaan kolmessa viikossa.

Valmennustapaamiset

Valmennustapaamisissa käsitellään palaverikäytäntöjen kannalta oleellisia aiheita:

 • palaverin tavoite, tulokset ja osallistujat
 • tuloksellisen palaverin suunnittelu + palaverin suunnittelupohja
 • vetäjän ja osallistujien roolit
 • käytännön ongelmien ratkominen
 • palaverit hybriditoteutuksena
 • haastavat palaveritilanteet

Valmennustapaamiset sisältävät lyhyitä luento-osuuksia, keskusteluja pareittain ja pienryhmissä sekä tehtäviä yksin ja ryhmissä.

Käytännön kokeilussa tiimiläiset soveltavat oppimaansa käytäntöön.

Ennakkotehtävä

1. Tapaaminen

Käytännön kokeilu

2. Tapaaminen

Miksi palavereja pitää kehittää?

Tehottomat palaverit eivät tuota tulosta ja hukkaavat kaikkien osapuolten aikaa. Tässä neljä syytä, miksi palavereja pitää kehittää:

 1. Palavereihin kuluu vähemmän työaikaa. Kuinka paljon viikkopalaverista säästetty vartti maksaa asiantuntijanne palkkakuluna?
 2. Palavereissa saadaan parempia tuloksia eli työn laatu paranee
 3. Osallistujat kokevat palaverit hyödyllisiksi eli työntekijäkokemus paranee
 4. Palavereista tulee aitoja yhteistyötilaisuuksia ja saatte useamman ihmisen näkemykset kuuluviin

Siirry tuloksellisempaan ajankäyttöön ja parempaan yhteistyöhön tilaamalla Parempi palaveri -valmennus.

Valmentaja Tupu

Tuomas Tirkkonen
fasilitoija, valmentaja ja yhteiskehittämisen asiantuntija

Tuomas Tirkkonen on Tupu Creativen perustaja, jonka tavoitteena on saada ihmisten välinen yhteistyö kukoistamaan.

Tuomas on fasilitoinut luovaa yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Hänen erityisosaamistaan on kokemukselliset etätilaisuudet, toiminnalliset työtavat ja dialogin fasilitointi.

Hän työskentelee luontevasti sekä lähi-, etä- että hybridiympäristöissä.

Koulutukseltaan Tuomas on tradenomi (ylempi AMK) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

+358 40 705 6472
tuomas@tupucreative.fi

Ota yhteyttä!

8 + 8 =