Tuomas Tirkkonen – Tupu Creative

Fasilitoinnin asiantuntija

Tupu Creative valmentaa asiantuntijoita fasilitoimaan laadukkaampia kokouksia ja työpajoja. Tavoitteellisen yhteistyön ohjaaminen on tietotyöläisen perustaito.

Pyydä tarjousTutustu palveluihin

Fasilitointi

Fasilitointi tarkoittaa tavoitteellisen yhteistyön ohjaamista palavereissa ja työpajoissa. 

Fasilitointi:

 • säästää aikaa ja rahaa
 • auttaa päätöksenteossa sekä
 • kiinnittää tehdyt suunnitelmat käytäntöön.

Sen avulla osallistujat pääsevät asetettuun tavoitteeseen tehokkaasti ja jokainen saa äänensä kuuluviin.

Palvelut

 

Valmennukset

Työpajat ja tilaisuudet

Yhteiskehittäminen

Kokemuksia

Valmennuk​set

Fasilitointivalmennus vahvistaa asiantuntijoiden ja tiimien yhteistyökykyä. Hyvä yhteistyö johtaa nopeammin parempiin tuloksiin.

Valmennukset sopivat projektipäälliköille, tiiminvetäjille, verkostoja koordinoiville asiantuntijoille sekä kokonaisille tiimeille, jotka haluavat vahvistaa fasilitointitaitojaan.

Valmennustapaamisissa osallistujat saavat tietoa fasilitoinnista, jakavat omia kokemuksiaan muille osallistujille ja kokeilevat erilaisia fasilitoinnin menetelmiä. Tapaamisten välillä osallistujat kokeilevat uusia taitoja käytännössä.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksessa osallistuja ratkoo ajankohtaisia fasilitoinnin kysymyksiä yhdessä valmentajan kanssa.

Valmennuksessa osallistuja oppii esimerkiksi:

 • tukemaan ryhmän ongelmanratkaisua
 • sitouttamaan osallistujia päätöksiin tai
 • luomaan uusia toimintatapoja muutostilanteessa.

Yksilövalmennus sopii silloin, kun tilaisuuden, työpajan tai niiden sarjan suunnittelu on vielä käynnissä. 

Yksilövalmennukseen kuuluu 1-5 tapaamista, joiden välillä osallistuja sitoutuu itsenäiseen työskentelyyn.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus koostuu lyhyistä luennoista, ryhmäkeskusteluista ja käytännön harjoituksista. 

Valmennuksessa osallistuja oppii esimerkiksi:

 • suunnittelemaan tuloksellisia kokouksia ja palavereita
 • sitouttamaan osallistujia yhteistyöhön ja päätöksiin ja
 • parantamaan yhteistyötilanteiden vuorovaikutusta.

Luennot käsittelevät työpajojen vetämiseen liittyviä periaatteita. Valmennuksesta osallistujat saavat työpohjan tuloksellisten kokousten ja työpajojen suunnitteluun. 

Valmennus sopii 5-15 hengen ryhmille. Valmennukseen kuuluu 2-5 tapaamista, joiden välillä osallistujat sitoutuvat itsenäiseen työskentelyyn.

Kurssi

Osallistujat tutustuvat fasilitointiin Facilitation as a skill for forward-looking teams -verkkokurssin avulla ja syventävät opittua fasilitoiduissa ryhmätapaamisissa.

Kurssilla osallistujat oppivat:

 • kehittämään tiimin yhteistyötä fasilitointiosaamisen avulla
 • tunnistamaan miten kokouksista saa enemmän irti fasilitoinnilla ja
 • kannustamaan muita fasilitoimaan palavereja.

Kurssin sisällöt  on kirjoittanut Tuomas Tirkkonen, ja se on toteutettu yhteistyössä MinnaLearnin kanssa. 

Kurssi sopii 6-10 osallistujan ryhmille ja sen kesto on 3 viikkoa.

  Työpajat ja tilaisuudet

  Fasilitointia tarvitaan erilaisissa työpajoissa, seminaareissa ja yhteistyötilaisuuksissa sekä kasvotusten että hybridiympäristöissä.

  Ulkopuolisen fasilitoijan avulla osallistujat saavuttavat tehokkaasti yhdessä asetetun tavoitteen.

  Fasilitointi:

  • säästää aikaa ja rahaa
  • auttaa päätöksenteossa sekä
  • kiinnittää tehdyt suunnitelmat käytäntöön.

  Tupu Creative suunnittelee ja fasilitoi tilaisuuden tavoitteen ja osallistujien tarpeiden mukaan. Tilaisuus voi olla 10 hengen johtoryhmän kokous, 100 osallistujan verkostotapaaminen tai kehittämistyöpajojen sarja.

  Hybriditilaisuuksien teknisestä toteutuksesta vastaa kokenut yhteistyökumppani.

  Yhteiskehit​täminen

  Onko tavoitteena ottaa työntekijät mukaan strategiatyöhön? Tai saada asiakkaat aktiivisemmin kehittämään palveluita kanssanne? Yhteiskehittämisen kumppani auttaa onnistumaan.

  Yhteiskehittäminen tarkoittaa esimerkiksi kehittämistyöpajoja, joihin osallistuu eri näkökulmia edustavia ihmisiä, tai palvelun pilottitoteutusta, jonka yhteydessä kerätään osallistujilta kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. 

  Kehittäjäkumppani voi osallistua suunnitteluun, fasilitoida työpajoja tai tukea työpajojen fasilitointia. Rooli määritellään tarpeen ja kehittämistavoitteen mukaan. 

  Tupun keissejä

  Tuomas kartoitti tarpeemme huolellisesti ja toteutti tilaamamme fasilitoinnin taidokkaasti ryhmää kuunnellen. Ryhmää varten erityisesti toteutetut visualisoinnit ja tilaisuudessa tehdyt visuaaliset muistiinpanot olivat kuvaavia ja kiteyttivät olennaiset asiat loistavasti!

  Jaana Lehtinen, palvelupäällikkö

  Eija Willman, suunnittelija

  Lahden kaupunki, nuorten työllisyys- ja erityispalvelut

  Olen työskennellyt Tuomaksen kanssa enemmän ja vähemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja voin vilpittömän lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Työpajojen jälkeen jää selkiytynyt olo, että juuri näin nämä välillä hahmottomat ja haastavat asiat uivat maaliin asia kerrallaan.”

  Pasi Saarinen

  Toimialajohtaja, Nuorisoseurat

  “Sain paljon työkaluja jo pelkästä seuraamisesta. Lämmin kohtaaminen, kannustava ja asiantunteva ote.”

  “Erittäin hyvä, hyvin ohjattu, selkeä ja piti meidät hyvin asian ytimessä. Iso kiitos.“

  Osallistujapalautteita työpajoista ja koulutuksista

  Taide auttaa muutoksessa – koonti verkostotapaamisesta

  Taide auttaa muutoksessa – koonti verkostotapaamisesta

  Verkostotapaamisessa asiantuntijat taiteen kentältä ja sen ulkopuolelta keskustelivat ajankohtaisista asioita ja katsoivat myös tulevaan: miten rakennamme kestävämpää työelämää pandemian purkautuessa? Tuomas Tirkkosen kokosi koosteeseen poimintoja tapaamisen...

  Tilaa ja aikaa ajatella yhdessä

  Tilaa ja aikaa ajatella yhdessä

  Tupu Creative toteutti yhdessä Takuusäätiön kanssa luovuusvalmennuksen, jonka tavoitteena oli vahvistaa työntekijöiden taitoja keksiä uudenlaisia ja yllätyksellisiäkin ratkaisuja. Takuusäätiö tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen...

  Kokemuksellisuus etänä – webinaarin satoa

  Kokemuksellisuus etänä – webinaarin satoa

  Eräässä keskustelussa innoissani pohdin, miten kokemuksellisuus etänä ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Keskustelukumppani huokaisi, että ei usko näihin etäyhteyksiin enää lainkaan. Päätin kutsua koolle ihmisiä, joita aihe kiinnostaa, jotta pääsisimme...

  Tuomas Tirkkonen

  fasilitoija, valmentaja ja yhteiskehittämisen asiantuntija

  Tuomas Tirkkonen on Tupu Creativen perustaja, jonka tavoitteena on saada ihmisten välinen yhteistyö kukoistamaan.

  Tuomas on fasilitoinut luovaa yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Hänen erityisosaamistaan on kokemukselliset etätilaisuudet, toiminnalliset työtavat ja dialogin fasilitointi.

  Hän työskentelee luontevasti sekä lähi-, etä- että hybridiympäristöissä.

  Koulutukseltaan Tuomas on tradenomi (ylempi AMK) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

  +358 40 705 6472
  tuomas@tupucreative.fi

  Seuraa Instagramissa!

  Ota yhteyttä!

  8 + 5 =