Tuomas Tirkkonen – Tupu Creative

Lisää luovuutta ihmisten väliseen yhteistyöhön

Uudenlaista ajattelua tarvitaan muutoksessa, organisaation kehittämisessä ja verkostoyhteistyössä. Fasilitoinnin avulla ihmiset osallistuvat luovaan kehittämistyöhön – myös etänä.

Tilaa uutiskirjeTutustu palveluihin

Hyvin suunniteltu ja ohjattu työskentely säästää osallistujien aikaa ja kiinnittää suunnitelmat käytäntöön. Tupu Creative auttaa kokousten ja työpajojen haasteissa – livenä ja etänä. 

mitä fasilitointi tarkoittaa?

Valmennukset asiantuntijoille

Asiakkaiden kokemuksia

Fasilitointi

Fasilitoija vastaa siitä, että osallistujat pääsevät yhdessä asetettuun tavoitteeseen. Fasilitointi:

  • säästää aikaa ja rahaa
  • auttaa päätöksenteossa sekä
  • kiinnittää tehdyt suunnitelmat käytäntöön.

Fasilitointia tarvitaan erilaisissa työpajoissa, strategiatyössä, palvelujen kehittämisessä sekä seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa. Tutustu alta, miten yhteistyö Tupu Creativen kanssa etenee!

Yhteistyön kulku

1

yhteinen tavoitteen määrittely

2

Toimenpiteiden suunnittelu

3

Toimenpiteet esteiden purkamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi

4

Tulosten arviointi

5

Jatkotoimen­piteiden sopiminen

Tavoitteet ja arviointi

Yhteistyön tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • työntekijäkokemuksen parantaminen
  • yrityksen arvojen muotoilu
  • strategian uudistaminen tai
  • muutoksen toteuttaminen.

Tavoitteen toteutumista arvioidaan sekä osallistujien kokemusten että yhdessä sovittujen indikaattoreiden avulla.

Toimenpiteet

Toimenpiteiden tarkoituksena on saada työntekijät ja olennaiset sidosryhmien edustajat mukaan kehittämistyöhön.

Toimenpiteistä muodostuva kehittämisohjelma voi sisältää esimerkiksi työpajoja tai työntekijöille järjestettyjä koulutuksia. 

Työpajoissa ja koulutuksissa hyödynnämme taideperustaisia työkaluja, systeemiajattelun ja ennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilua.

Valmennus: Fasilitointi tutuksi

Valmennuksessa tutustutaan fasilitoinnin perusteisiin ja harjoitellaan niitä käytännössä. Valmennuksen myötä osallistujat ymmärtävät, mitä hyötyä osallistavasta työskentelystä on, mitä prosessin ohjaaminen tarkoittaa ja miten fasilitaattorin roolissa toimitaan.

Valmennuksen kesto ja osallistujamäärä sovitaan tilanteen mukaan.  

Ideointi, itsensä johtaminen, vuorovaikutustaidot...

Koulutan ja valmennan eri teemoihin liittyviä kokonaisuuksia tarpeen mukaan. Voimme liittää koulutukset myös osaksi kehittämisprosessia.

Järjestän koulutuksia myös yksityishenkilöille yhteistyössä Superlectin kanssa.  

Tupun keissejä

Tuomas kartoitti tarpeemme huolellisesti ja toteutti tilaamamme fasilitoinnin taidokkaasti ryhmää kuunnellen. Ryhmää varten erityisesti toteutetut visualisoinnit ja tilaisuudessa tehdyt visuaaliset muistiinpanot olivat kuvaavia ja kiteyttivät olennaiset asiat loistavasti!

Jaana Lehtinen, palvelupäällikkö

Eija Willman, suunnittelija

Lahden kaupunki, nuorten työllisyys- ja erityispalvelut

Olen työskennellyt Tuomaksen kanssa enemmän ja vähemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja voin vilpittömän lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Työpajojen jälkeen jää selkiytynyt olo, että juuri näin nämä välillä hahmottomat ja haastavat asiat uivat maaliin asia kerrallaan.”

Pasi Saarinen

Toimialajohtaja, Nuorisoseurat

“Sain paljon työkaluja jo pelkästä seuraamisesta. Lämmin kohtaaminen, kannustava ja asiantunteva ote.”

“Erittäin hyvä, hyvin ohjattu, selkeä ja piti meidät hyvin asian ytimessä. Iso kiitos.“

Osallistujapalautteita työpajoista ja koulutuksista

Kehittämisryhmän käynnistäminen fasilitointikoulutuksella

Kehittämisryhmän käynnistäminen fasilitointikoulutuksella

Yrityksen henkilöstö tuntee yrityksen arjen. Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen varmistaa sen, että kokemukset tulevat kuulluksi. Tähän tarkoitukseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult Oy kokosi työntekijöiden joukosta...

Tiimin luovuus: tunnista, vahvista ja mittaa

Tiimin luovuus: tunnista, vahvista ja mittaa

Työelämässä luovuutta tarvitaan silloin, kun täytyy ajatella tai toimia uudella tavalla. Lähes jokainen organisaatio oppii, tuottaa uutta tietoa ja ottaa uudenlaisia työkaluja käyttöön. Tässä kirjoituksessa aiheena on tiimin luovuus: miten työyhteisön luovuutta voi...

Luovuuden vastakohta

Luovuuden vastakohta

Kysyin LinkedInissä, mikä on luovuuden vastakohta. Parissa päivässä sain kysymykseeni yli 50 vastausta. Miltä luovuus näyttää vastakohtien valossa? Vastauksissa toistui useimmiten, että asioiden tekeminen samalla tavalla kuin on aina tehty on luovuuden vastakohta....

Kuka Tupu?

‘tupu’ = (maorinkielinen verbi) kehittyä, kasvaa, kukoistaa

Minä olen Tuomas Tirkkonen: Tupu Creativen perustaja, aikaansaava ja empaattinen fasilitoija ja kokenut luovien prosessien vetäjä.

Tavoitteeni on lisätä luovuutta organisaatioissa ja tuoda taiteilijan osaamista yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Luovuuden perustana on toimiva ihmisten välinen yhteistyö, jota tuen fasilitoimalla erilaisia tilaisuuksia. Olen fasilitoinut esimerkiksi strategiatyöhön, arvojen määrittelyyn ja palvelumuotoiluun liittyviä työpajoja.

Oma taiteellinen osaamiseni on esittävän taiteen ja yhteisötaiteen kentällä. Ohjaan toiminnallisia työpajoja, joissa hyödynnetään teatteri-ilmaisun, kirjoittamisen ja visuaalisen työskentelyn elementtejä. Tuon erilaisiin tilaisuuksiin kokemuksellisia ulottuvuuksia.

Ammatillisesti minussa yhdistyy tuplalaatu: olen koulutukseltani tradenomi (ylempi AMK) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

 

Tuomas Tirkkonen

Tuomas Tirkkonen

+358 40 705 6472
tuomas@tupucreative.fi

Seuraa Instagramissa!

Ota yhteyttä!

4 + 1 =