Konsultti fasilitoijana

Konsultti fasilitoijana

Sparta Consultingin kanssa toteutetussa valmennuksessa käsittelimme konsultin roolia fasilitoijana. Miten yhteistyötä voi vetää osallistujalähtöisesti, kun osallistujat odottavat konsultin tarjoavan vastauksia?

Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

Yhteiskehittely, co-creation, tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä niin, että sen käyttäjät osallistuvat kehittämiseen mukaan. Työparityöskentelyn avulla yhteiskehittelyssä on helpompaa onnistua. Keväällä 2022 Tupu Creative oli MinnaLearnin...

Tulevaisuusajattelu tuo konkreettisia ideoita

Tulevaisuusajattelu tuo konkreettisia ideoita

Luovat ideat jäävät herkästi arjen tasolle ja ideoidessa voi olla vaikea ajatella jotain aidosti uutta. Tulevaisuusajattelu auttaa kuvittelemaan toivottuja tulevaisuuksia. Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmä pyysi Tupu Creativelta hankeideointiin tukea....

Fasilitoija, älä mokaa näitä

Fasilitoija, älä mokaa näitä

Kokouksen tai työpajan vetäjänä pääset fasilitoijan rooliin. Parhaimmillaan fasilitoija onnistuu tekemään yhteisestä ajasta sujuvaa ja varmistamaan, että jokaisen ääni tulee kuuluviin. Osallistujalähtöisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on kuitenkin...