Tuomas Tirkkonen – Tupu Creative

Lisää luovuutta työelämään

Tupu Creative lisää luovuutta työelämään valmennusten ja fasilitoinnin avulla. Luovuuden ja uudistumiskyvyn ansiosta organisaatiot menestyvät alati muuttuvassa maailmassa. 

Pyydä tarjousTutustu palveluihin

Palvelut

Fasilitointi

Valmennukset

VERKKOKURSSI

Kokemuksia

Fasilitointi

Fasilitoija vastaa siitä, että osallistujat pääsevät yhdessä asetettuun tavoitteeseen. Fasilitointi:

  • säästää aikaa ja rahaa
  • auttaa päätöksenteossa sekä
  • kiinnittää tehdyt suunnitelmat käytäntöön.

Fasilitointia tarvitaan erilaisissa työpajoissa, seminaareissa ja yhteistyötilaisuuksissa sekä kasvotusten että virtuaaliympäristöissä.

Tuomas Tirkkonen – Tupu Creative

Valmennukset

Luovaan toimintaan perustuvat valmennukset vahvistavat yksilöiden ja tiimien yhteistyö- ja uudistumiskykyä. Valmennukset sopivat asiantuntijoille, jotka tekevät töitä tiimien, verkostojen ja työpajojen parissa sekä tiimeille, jotka haluavat vahvistaa luovaa osaamistaan.

1

valmennustapaaminen:
taitojen harjoittelu

2

käytännön kokeilu

3

valmennustapaaminen:
taitojen syventäminen

Tutustu vaihtoehtoihin

Lisää luovuutta työelämään

Organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän luovuutta, rohkeutta ja uudistumiskykyä.

Lisää luovuutta työelämään -valmennus:

  • virittää osallistujien luovaa ajattelua ja toimintaa
  • vahvistaa luovuutta tukevaa yhteisöä

Sen avulla osallistujat oppivat tunnistamaan organisaation hiljaista tietoa, jonka avulla he voivat parantaa asiakas– tai työntekijäkokemusta.

Valmennuksen osia voi toteuttaa myös webinaareina:

  • Lisää luovuutta asiantuntijatyöhön
  • Lisää luovuutta tiimityöhön

Lisää luovuutta yhteistyöhön

Miten johdan asiakasverkostoja? Miten vedän organisaation sisäisiä palavereja kohti yhteistä tavoitetta?

Hyvin suunniteltu ja ohjattu työskentely säästää osallistujien aikaa ja kiinnittää suunnitelmat käytäntöön.

Valmennuksen osallistujat oppivat soveltamaan fasilitointia omassa työssään.

Valmennuksen osia voi toteuttaa myös webinaareina:

  • Suunnittele onnistunut työpaja

Lisää luovuutta etätyöskentelyyn

Voiko luovaa yhteistyötä tehdä etänä? Mitkä työkalut valitsen?

Etäyhteys muuttaa tilaisuuden dynamiikkaa. Läsnäolo herpaantuu helpommin, silmät eksyvät kännykän ruudulle ja vuorovaikutus tökkii.

Valmennuksen osallistujat oppivat rakentamaan luottamusta virtuaaliympäristössä ja saamaan osallistujat mukaan luovaan toimintaan myös etänä.

Valmennuksen osia voi toteuttaa myös webinaareina:

  • Onnistuneen etäkokouksen elementit

Verkkokurssi: Luova asiantuntija

Luova asiantuntija -verkkokurssi on suunnattu asiantuntijatehtävissä työskenteleville ihmisille, jotka tarvitsevat luovuutta työssään. Kurssin osallistujan ei tarvitse olla luova heittäytyjä tai villi ideoija, vaan jokainen voi tutustua aiheeseen omista lähtökohdistaan käsin.

Tupun keissejä

Tuomas kartoitti tarpeemme huolellisesti ja toteutti tilaamamme fasilitoinnin taidokkaasti ryhmää kuunnellen. Ryhmää varten erityisesti toteutetut visualisoinnit ja tilaisuudessa tehdyt visuaaliset muistiinpanot olivat kuvaavia ja kiteyttivät olennaiset asiat loistavasti!

Jaana Lehtinen, palvelupäällikkö

Eija Willman, suunnittelija

Lahden kaupunki, nuorten työllisyys- ja erityispalvelut

Olen työskennellyt Tuomaksen kanssa enemmän ja vähemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja voin vilpittömän lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Työpajojen jälkeen jää selkiytynyt olo, että juuri näin nämä välillä hahmottomat ja haastavat asiat uivat maaliin asia kerrallaan.”

Pasi Saarinen

Toimialajohtaja, Nuorisoseurat

“Sain paljon työkaluja jo pelkästä seuraamisesta. Lämmin kohtaaminen, kannustava ja asiantunteva ote.”

“Erittäin hyvä, hyvin ohjattu, selkeä ja piti meidät hyvin asian ytimessä. Iso kiitos.“

Osallistujapalautteita työpajoista ja koulutuksista

Tiimin yhteiset työtavat

Tiimin yhteiset työtavat

Tribe Tampere kokoaa yhteen startupeja ja yrittäjähenkisiä ihmisiä rakentamaan kukoistavaa startup-yhteisöä. Tiimin työhön kuuluu paljon ihmisten kohtaamista erilaisissa tapaamisissa ja työpajoissa. Alkuvuonna 2023 Triben tiimi halusi yhtenäistää työpajojen vetämiseen...

Konsultti fasilitoijana

Konsultti fasilitoijana

Mitä kokenut konsultti voi oppia työpajojen vetämisestä? Asiakaslähtöisessä työskentelyssä asiakas otetaan mukaan yhteistyöhön, jotta palvelu vastaa todelliseen tarpeeseen ja tulokset näkyvät arjessa myös yhteistyön jälkeen. Sparta Consultingin kanssa toteutetussa...

Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

Yhteiskehittely, co-creation, tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä niin, että sen käyttäjät osallistuvat kehittämiseen mukaan. Työparityöskentelyn avulla yhteiskehittelyssä on helpompaa onnistua. Keväällä 2022 Tupu Creative oli MinnaLearnin...

Kuka Tupu?

‘tupu’ = (maorinkielinen verbi) kehittyä, kasvaa, kukoistaa

Minä olen Tuomas Tirkkonen, Tupu Creativen perustaja, fasilitoija ja valmentaja. Minun tavoitteenani on saada ihmisten välinen luova yhteistyö kukoistamaan. 

Olen fasilitoinut luovia prosesseja yli kymmenen vuoden ajan. Työskentelen yhtä luontevasti sekä kasvotusten että virtuaalisissa ympäristöissä. Valmennuksissa hyödynnän kokemuksellisuutta ja toiminnallisia menetelmiä.  

Ammatillisesti minussa yhdistyy tuplalaatu: olen koulutukseltani tradenomi (ylempi AMK) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

Tuomas Tirkkonen

Tuomas Tirkkonen

+358 40 705 6472
tuomas@tupucreative.fi

Seuraa Instagramissa!

Ota yhteyttä!

9 + 9 =