Tribe Tampere kokoaa yhteen startupeja ja yrittäjähenkisiä ihmisiä rakentamaan kukoistavaa startup-yhteisöä. Tiimin työhön kuuluu paljon ihmisten kohtaamista erilaisissa tapaamisissa ja työpajoissa. Alkuvuonna 2023 Triben tiimi halusi yhtenäistää työpajojen vetämiseen liittyviä käytäntöjä.

Tribe Tampere kutsui Tupu Creativen avuksi tehtävään. Fasilitointivalmennus sopi välineeksi tiimin osaamisen vahvistamiseksi. Fasilitointi, eli tavoitteellisen yhteistyön ohjaaminen, oli osallistujille tuttua jo etukäteen. Valmennuksessa käytännön harjoitukset auttoivat hiomaan osaamista uudelle tasolle.

Työpajapohja suunnittelun tueksi

Triben valmennuksessa hyödynsimme työpajasuunnittelun pohjaa. Fasilitoinnin näkyvin osuus on osallistujien kanssa tehtävä työ: tervetulleeksi toivottaminen, ohjeiden antaminen, kysymysten kysyminen ja muistiinpanojen varmistaminen. Ilman huolella pohdittua suunnitelmaa näkyvä osuus voi mennä metsään.

Työpaja rakentuu työskentelyn tavoitteiden ja toivottujen tulosten varaan. Tavoitteet kuvaavat toivottua muutosta, tulokset puolestaan todentavat muutoksen konkreettisella tavalla.

Sen lisäksi on tärkeää tuntea osallistujat. Mitä osallistujat tietävät käsiteltävästä aiheesta ennakkoon? Millaiseen yhteistyöhön he ovat aiemmin tottuneet?

Kun fasilitoija on miettinyt perusasiat kuntoon, on helpompaa suunnitella, millaisella toiminnalla tavoitteeseen päästään. Osallistujien tiedot ja taidot auttavat puolestaan valitsemaan tarkoitukseen sopivat tavat lämmitellä ja saattaa käsiteltävän aiheen äärelle.

Yhteinen aloitus ja lopetus

Triben tiimi keskusteli hyvin aktiivisesti työpajan yhteisestä aloituksesta ja lopetuksesta. Niin kutsutun check-inin ja check-outin tarkoituksena on varmistaa, että osallistujat voivat keskittyä rauhassa työskentelyyn ja kun se on päättynyt, he voivat siirtyä seuraavaan asiaan.

Aloitus ja lopetus unohtuvat helposti hektisessä arjessa. Kokouksissa ja työpajoissa on helppoa hypätä suoraan asiaan, jolloin esimerkiksi yhteiset toiminnan raamit tai työskentelyn tavoite voi jäädä osallistujille epäselväksi. Kokoavasta päätöksestä luovutaan, jos aika meinaa loppua kesken.

Valmennuksessa osallistujat totesivat, että jo pienellä panoksella työpajojen alkuja ja loppuja voi saada selkeämmäksi. Siitä hyötyvät sekä vetäjät että osallistujat.

Tiimin yhteiset työtavat

Valmennuksen päätteeksi osallistujat pohtivat, mitä hyötyä valmennuksesta on Triben tiimille. Osallistujat kokivat, että valmennus auttoi heitä pääsemään samalle sivulle sen suhteen, miten he toimivat erilaisissa tilaisuuksissa tulevaisuudessa.

Fasilitointitaitojen vahvistaminen on hyödyllistä koko tiimin yhteistyön kannalta. Kun tiimillä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä työpajojen fasilitointi vaatii, heidän on helpompi tukea toisiaan fasilitoijan roolissa.

Ennen kaikkea valmennuksen myötä on helpompi tuottaa osallistujille johdonmukaisesti yhtä laadukkaita työpajaelämyksiä riippumatta siitä, kenen vastuulla tilaisuus on.

Kaipaatko tiimillenne parempia fasilitointitaitoja? Voimme hioa tasalaatuisia osallistujakokemuksia valmennuksessa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestanne tarkemmin.