Yhteiskehittely, co-creation, tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä niin, että sen käyttäjät osallistuvat kehittämiseen mukaan. Työparityöskentelyn avulla yhteiskehittelyssä on helpompaa onnistua. Keväällä 2022 Tupu Creative oli MinnaLearnin yhteiskehittelykumppanina opintopiirin tuotekehityksessä.

“Alussa meillä oli yksinkertainen perusidea: ’ihmiset voisivat tavata ja jutella kurssin asioista’”, Sampo Leino kuvaa tilannetta, josta opintopiirin suunnittelu lähti liikkeelle. MinnaLearnin tavoitteena on antaa ihmisille valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Ketteryyden ydin -verkkokurssin opintopiiristä tulisi saada osallistujille vaikuttava kokemus, joka kantaa myös arkeen.

Haasteen ratkomiseksi MinnaLearn valitsi kumppaniksi Tupu Creativen ja keinoksi yhteiskehittelyn. Haastattelin Head of Learning Groups Sampo Leinoa siitä, miten työparityöskentely tuki yhteiskehittelyä ja millaisia tuloksia yhteiskehittelyllä saatiin aikaan. 

Miksi yhteiskehittely?

“Yhdessä luomisella pääsee paljon parempiin tuloksiin ja näkee nopeammin, mikä toimii ja mikä ei.

En halunnut kumppania, joka tekisi tämän valmiiksi minulle, vaan sellaisen, jonka kanssa voin tehdä tätä yhdessä. Mulle oli selkeetä, mitä Tuomas pystyy tekemään ja Tuomakselle oli selkeetä se, mitä mä kaipaan. Yhteiskehittelyyn osallistui myös meidän oma tiimi ja kurssin kävijät.”

Mikä oli yhteistyön tavoite?

“Käytännössä tavoitteena oli luoda suunnitelma opintopiirien fasilitointiin ja testata sitä käytännössä. Tavoite ja haasteet olivat jaettuja. Ihan kuin Tuomas olisi ollut mukana meidän tiimissä tekemässä tätä juttua meidän kanssa.  Kaikki yhteistyön osapuolet välittivät lopputuloksesta.

Meidän työ on tukea ihmisten oppimista. Sen myötä, mitä me tehdään osallistujien kanssa, jotain muuttuu heidän arjessa. Jos huomasimme kompastuskiven, keksimme heti yhdessä tapoja, joilla toteutus muuttuu kiinnostavammaksi.”

Miten yhteistyö eteni?

“Kaikki yhdessä tekemiseen varattu aika otettiin hyötykäyttöön. Me ei järjestetty erikseen palavereita, joissa näytetään, mitä on tapahtunut, vaan vietiin koko ajan suunnitelmaa eteenpäin. 

Me ei myöskään lähdetty tekemään suunnitelmaa irrallaan todellisuudesta, vaan se oli sidottu keväällä toteutettuun opintopiiriin. Toteutuksen purkutilanteissa huomattiin asioita, joita täytyi muuttaa – ja niitä sitten muutettiin. Käytännössä muokkasimme lopputuotetta samalla, kun sitä kokeiltiin ensimmäistä kertaa. 

Me rohkeasti jaoimme työtä, kun se oli vielä tekeillä. Tuomaksen välitön vuorovaikutus ja läsnäolo sai aikaan rauhallisen olon: me oltiin luomassa jotain uutta, joka ei välttämättä heti toimi, mutta kummankaan ei tarvinnut esittää mitään eikä ollut painetta näyttää hyvältä heti alkuun.

Yhteiskehittelyllä pystyttiin maksimoimaan se, mitä kummankin työpanoksella saadaan aikaan.

Millaisia tuloksia syntyi?

“Me luotiin yhdessä opintopiirien fasilitointisuunnitelma, johon kuului tapaamisten rungot, työpohjia keskustelun tueksi, tarkka agenda ja fasilitointia tukeva ohjeistus. Mulle se merkitsi enemmän kuin pelkkää fasilitointiohjetta. Me suunniteltiin, millaisen matkan ryhmäläiset käyvät yhdessä oppimisen äärellä läpi.

Tiimiläiset ja ensimmäisen toteutuksen tilaaja ovat olleet positiivisesti yllättyneitä, miten paljon saimme lyhyessä ajassa aikaan. Alussa meillä oli yksinkertainen perusidea: ’ihmiset voisivat tavata ja jutella kurssin asioista’. Nyt opintopiireillä on suunnitelmallinen rakenne, joka etenee systemaattisesti kohti tavoitteita. Käytännönläheiset ohjeet ja materiaalit poistaa jännitystä fasilitoinnista. 

Lopputulos on ihan hemmetin hyvä ollakseen versio 1.0.”

Mitä lisäarvoa yhteiskehittely tuo?

“Meidän ekan opintopiirin osallistujille tuli semmonen olo, että voivat antaa kommentteja muustakin kuin opintopiirien toteutuksesta. Yhteiskehittelyn ilmapiirin ansiosta myös muut tiimiläiset ovat saaneet arvokasta palautetta esimerkiksi kurssialustasta.

Me saatiin kummankin osaaminen parhaalla tavalla käyttöön. Tuomas on huippufasilitoija ja mä puolestani toin pöytään käytännön kokemuksia koulutustilaisuuksista. Olen luonteeltani aika intuitiivinen toimija. Silloin on arvokasta, että työparina on Tuomaksen kaltainen täsmällinen tekijä, joka esittää oikeita kysymyksiä, kirjaa asioita talteen ja järjestää tekemistä niin, että siinä on joku järkeä.

Me oltiin valmiita tutkimaan pimennossa olevia nurkkia, joista ei oltu ihan varmoja. Pistettiin itsemme likoon eikä pidetty mitään itsestäänselvyytenä. Mulla oli turvallinen olo: me voitiin tehdä myös juttuja, jotka ei välttämättä toimi.”

Kirjoitusta varten haastateltu Sampo Leino on kokenut yrittäjä, suunnittelija ja koulutuskehittäjä, joka ratkaisee MinnaLearnillä verkko-opiskelun haasteita ihmisläheisellä otteella.  Kirjoittaja Tuomas Tirkkonen on Tupu Creativen perustaja, valmentaja ja fasilitoija, joka syttyy, kun ihmiset oivaltavat yhdessä uutta.

Tupu Creative lisää luovuutta työelämään fasilitoinnin ja valmennuksen avulla. Kaipaatko asiantuntevaa kumppania osallistujalähtöiseen kehittämiseen? Ota yhteyttä ja kerro, miten voin olla avuksi.