Luovat ideat jäävät herkästi arjen tasolle ja ideoidessa voi olla vaikea ajatella jotain aidosti uutta. Tulevaisuusajattelu auttaa kuvittelemaan toivottuja tulevaisuuksia. Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmä pyysi Tupu Creativelta hankeideointiin tukea.

Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmä kokoaa yhteen liikunnan, liiketoiminnan ja matkailun asiantuntijuuden yhteen. Keväällä 2022 osaamisryhmän kokoontui yhteen ideoimaan uusia hankekokonaisuuksia tuleville vuosille. Tupu Creativen fasilitoija Tuomas Tirkkonen suunnitteli ideoinnin tueksi tulevaisuusajattelua ja luovuutta aktivoivan kokonaisuuden.

Päivän työskentely perustui Sitran kehittämään Tulevaisuustaajuus-menetelmään. Avoimesti kaikkien käytössä oleva työpajamenetelmä virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Ideointipäivässä menetelmää yhdistettiin luovaan kirjoittamiseen.

Mihin tulevaisuusajattelua tarvitaan?

“Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään”, sanotaan Tulevaisuustaajuuden materiaaleissa. Tulevaisuusajattelu tarkoittaa kykyä rakentaa toivottavia mielikuvia tulevaisuudesta. Toivotut tulevaisuudet auttavat myös suunnittelemaan toimintaa, jolla on vaikutusta – Lapin AMK:n tapauksessa pohjoisen kestävän tulevaisuuden syntyyn.

Kun uutta hanketoimintaa ideoidaan, tulevaisuuteen voi olla vaikea nähdä nykyhetken haasteiden vuoksi. Nykyhetkessä ideat ankkuroituvat sotaan, pandemiaan, hybriditapahtumiin tai johonkin hyvin arkiseen, kuten byrokratiaan tai lähihistorian muutoksiin työn rakenteissa. Tulevaisuusajattelu auttaa kurkkaamaan tästä hetkestä pidemmälle.

Toisena haasteena ideoinnissa on se, että tulevaisuudenkuvat näyttävät usein melko dystooppisilta, pelosta käsin rakentuneilta. Sen vuoksi Tulevaisuustaajuus keskittyy toivottaviin tulevaisuuksiin.

Muutos alkaa oletusten haastamisesta

Ideointiin osallistuneet asiantuntijat muistelivat kulunutta kolmeakymmentä vuotta oman työnsä näkökulmasta. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, millainen nykyhetki on? Tämän jälkeen he käänsivät katseen tulevaisuuteen. Mitkä tämän hetken ilmiöt vaikuttavat siihen, millainen maailma on kolmenkymmenen vuoden kuluttua?

Osallistujien oletukset tulevasta sisälsivät dystooppisia elementtejä. Fasilitoija Tuomas Tirkkonen kiteytti oletuksista kolme lyhyttä tarinaa, joissa liikunnanohjaajan palkkaneuvottelut johtivat hoivatyövähennyksen myötä palkanalennukseen, lappilainen yritys järjesti XR-hiihtovaelluksia kansainvälisille yleisöillä ja koulutussuunnittelija ohjeisti opiskelijoita laatimaan digitaalisen opintosuunnitelman nettitestien perusteella.

Tulevaisuustaajuus ohjaa osallistujia pohtimaan: voisiko tilanne edetä toisin? Jos oletusta tulevaisuudesta rupeaa haastamaan ja luo tilalle vision, millaisilla teoilla visioon voidaan päästä? Tarinat tarjosivat konkreettisen lähtökohdan keskustelulle siitä, miten tilanne voidaan välttää.

Luova toiminta tukee kuvittelua

Työskentelyn tukena hyödynsimme luovaa kirjoittamista. Ihmisillä on taipumus lukkiutua oman ajattelunsa rajoihin. Lukkojen purkamiseksi kukin osallistuja kirjoitti rajatun ajan paperille sen, mitä mieleen juolahti. Tekstien lähtökohtana oli lauseenalkuja, jotka liittyivät käsiteltäviin aiheisiin. Ainoa sääntö oli: kynän täytyy liikkua paperilla koko ajan.

Kirjailija Natalie Goldberg kutsuu edellä kuvattua kirjoitustapaa harjoitus- tai treenikirjoittamiseksi (‘writing practice’). Sen avulla tuotettua tekstiä ei ole tarkoitus lukea ääneen, eikä kirjoittaessa tarvitse välittää kielioppisäännöistä tai jäädä jumiin ajatusten esteisiin.

Osallistujien mukaan harjoituksessa yllätti vapaaseen ajattelun tilaan pääseminen. Oman ajattelun esteet nousevat helposti tielle. Kirjoitusharjoitusten avulla osallistujat kuitenkin pääsivät ajattelemaan visioitaan laajemmalta näkökulmalta ja he löysivät myös uusia oivalluksia hankeideoita varten.

Tämä ei jää tähän

Toivottavat tulevaisuudet kiteytettiin mainioihin Tulevaisuuden sanomat -lehtien etusivuihin. Etusivun uutiset kertoivat siitä, millaisia tuloksia Lapin AMK:n hanketoiminnalla on saatu aikaan ja mihin asti vaikutukset ulottuvat.

Etusivun uutiset jättivät erilaisen muistijäljen ideasta kuin perinteinen esitys. Kiteytykset sisälsivät suuntaviivoja siitä, mistä hankeideassa on käytännössä kyse ja keitä sen toteuttamiseen tarvitaan mukaan. Hankeideoita jalostetaan toimintasuunnitelmiksi pienemmissä ryhmissä kehittämispäivän jälkeen.

Noin 50 osallistujan ideointipäivä jätti osallistujille innostuneen olon ja Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän päälliköt olivat toteutukseen tyytyväisiä. “Toivoimme toteutusta, joka poikkeaisi tavallisesta ja auttaisi meitä näkemään asioita uudella tavalla. Tämä oli juuri sitä”, osaamispäälliköt Tarja Tammia ja Anu Harju-Myllyaho kertovat.

Tupu Creative auttaa ideointiin ja uuden luomiseen liittyvissä kehittämistilaisuuksissa. Ota yhteyttä ja kerro, millaisesta tilaisuudesta on kyse.