Pitkän etätyöjakson jälkeen saamme taas kohdata toisiamme kasvotusten, ja ilo on ylimmillään. Vaikuttavat kokemukset yhdistävät, tuovat iloa ja kantavat pitkälle etä- ja hybridityön arkeen, mutta miten lähikohtaamisista saa suurimman arvon irti?

Työkavereiden ja yhteistyökumppaneiden tapaaminen pitkästä aikaa on ihanaa. Kun olemme fyysisesti läsnä emmekä vain kasvoja ruuduilla, kohtaamiset voivat olla syvempiä ja spontaani kanssakäyminen välittömämpää. Vuorovaikutusta ja luottamusta voi vahvistaa entisestään fasilitoiduilla keskusteluilla tai uudenlaisilla kohtaamisen tavoilla, kuten taiteella.

Taide on osa arkea

Taiteella on merkittävä rooli meistä jokaisen elämässä. Kuulemme radiosta hyvän fiiliksen virittävää musiikkia,  liikutumme taitavasti kirjoitetun tv-sarjan äärellä tai ihastelemme somessa suosikkikuvittajan uusia teoksia. Taiteen arkinen läsnäolo ei ole mikään ihme. Tutkija Ellen Dissayanaken teorian mukaan taide on evoluution kannalta tärkeää: se liittyy ihmisten välisen vastavuoroisuuden tunteen luomiseen ja merkitysten löytämiseen. Hänen mukaansa taide on osa kaikkea elämää

Osana elämää taide vaikuttaa meihin myös konkreettisesti. Turun ammattikorkeakoulun julkaisema Vaikuttavaa? -katsaus kokoaa yhteen tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Sen mukaan taide vaikuttaa tutkitusti mielen hyvinvointiin monin myönteisin tavoin sekä tuo elämään iloa, rentoutta ja onnellisuutta. Pandemia-aika on viskonut organisaatioiden ja niissä työskentelevien tielle monenlaisia haasteita, joten ilolle ja rentoudelle on taatusti tilausta.

”Ei mitään piirileikkejä”

Taiteen myönteisistä vaikutuksista huolimatta uudenlaiset lähestymistavat voivat herättää ennakkoluuloja: “Tänne on tultu paiskimaan töitä, ei leikkimään mitään piirileikkejä.” Nyrpeän asenteen syy on usein ymmärrettävä ja helppo jäljittää: aiempi huono kokemus tai itselle sopimaton toteutus jättää taatusti jäljen.

Paras henkilö selvittämään vastustusvyyhtiä on ammattitaitoinen vetäjä, joka tekee taiteen lähestymisestä helppoa. Voit kuunnella omassa rauhassa mielikuvamatkaa läpi kuluneen vuoden tai runokiteytystä, joka vangitsee jotakin oleellista juuri teidän työpaikastanne. Vetäjä huolehtii siitä, että ketään ei nolata, ja varmistaa, että kukin saa osallistua itselleen sopivalla tavalla. Vaikuttavat yhteiset kokemukset kantavat etä- ja hybridityön arkeen.

Taide laajentaa ajattelua

Filosofian akatemian podcastissa futuristi Perttu Pölönen toteaa, miten tieteen tehtävänä on supistaa käsityksiä, eli pyrkiä yleisluontoiseen maailman selittämiseen, kun taas taide toimii päinvastaisesti. Taide laajentaa ajattelua ja antaa mahdollisuuden yhtä monelle tulkinnalle kuin on tulkitsijoitakin. 

Taiteesta voi olla siis hyvinvoinnin ja ilon lisäksi sisällöllistä hyötyä. Ajattelun laajentaminen on tarpeen erityisesti uudistumisen hetkissä, kuten silloin, kun organisaatiossa sovitaan uudenlaisista hybridityöskentelyn pelisäännöistä. Esimerkiksi näissä hetkissä taidelähtöinen toiminta on hyvä apuväline, sillä sen avulla päästään käsiksi työyhteisön kokemukselliseen tietoon, tunteisiin ja asenteisiin. 

Muutostilanteessa analyyttinen ajattelu ja logiikka tarvitsevat rinnalleen tätä hiljaista tietoa, jotta ihmisille merkittävät asiat eivät unohdu päätöksenteossa. 

Miksi kokemuksilla on väliä?

Miksi yhteisillä kokemuksilla ja merkityksen ymmärtämisellä on väliä? Uudenlaiset työtavat vahvistavat etä- ja hybridityössä tarvittavaa keskinäistä luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Näin voidaan varmistaa, etteivät etätyön ikävät puolet ja poikkeustilassa opitut haitalliset tavat valu uuteen työn arkeen.

Laadukkainkin data on turhaa, jos siitä ei osata kysyä oikeita kysymyksiä, ja hyviä kysymyksiä taas on helpompi esittää, kun analyyttisen tiedon rinnalla on emotionaalista ja sosiaalista ymmärrystä. Kokemuksellisuuden avulla voi rakentaa laadukkaampaa kokonaiskuvaa organisaation tilasta ja muutosten tarpeesta.

Rohkea organisaatio uskaltaa uudistua ja ottaa askeleen kohti tuntematonta. Seuraavan askeleen suunta on kohti taidetta.

Tupu Creative auttaa kokemuksellisen tyhy- tai kehittämispäivän fasilitoinnissa yhdessä soveltavan taiteen asiantuntijoiden kanssa. Sovitaan tapaaminen ja keskustellaan aiheesta tarkemmin!