Työpajat ovat oivallinen tapa tukea konkreettista asiakaslähtöisyyttä, mutta työtavat saattavat kuitenkin kaivata päivitystä. Visuaalisen viestinnän kumppani Keksi vahvisti työpajaosaamistaan Tupu Creativen valmennuksessa, jossa avaimet työtapojen kehittämiseen löytyivät syvemmältä Keksin toiminnan periaatteista.

Keksi auttaa yrityksiä toteuttamaan vaikuttavaa visuaalista viestintää tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Osallistava toimintatapa näkyy esimerkiksi työpajoissa, joissa asiakkaan edustajat osallistuvat kuvakonseptin kirkastamiseen tai oivaltavat, miten visuaalisia sisältöjä voi hyödyntää viestinnässä strategisesti. Keksin asiakasvastaavat hakivat Tupu Creativen valmennuksesta uutta osaamista työpajatyöskentelyn fasilitointiin. 

Tavoitteet kirkkaaksi

Valmennuksen lähtökohtana oli tarve kehittää työkaluja, joiden avulla asiakastyöpajojen tavoitteet saavutettaisiin paremmin. Tämän vuoksi valmennuksen ensimmäinen askel ennen työkalujen testailua oli määritellä työpajaprosessin eri vaiheiden tavoitteet. Niiden kirkastaminen auttoi asiakasvastaavia tunnistamaan työskentelyn kehittämiskohtia, joista keskeiseksi kysymykseksi nousi asiakkaan ja osallistujien valmius ottaa osaa työpajoihin.

Valmiuden käsite auttoi hahmottamaan, minkälaisia esteitä työpajojen onnistuneella toteutuksella voi olla. Valmennuksessa tarkasteltiin valmiutta suhteessa asiakkaan tarpeeseen, osallistumisen esteisiin ja yhteistyön lopputuloksiin. Työstössä selkeytyi, että työpajojen toteutukseen voivat vaikuttaa asiakkaan odotukset sekä osallistujien ajanpuute ja erilaiset pelot. 

Periaatteet ohjaavat suunnittelua

Keksin asiakasvastaavat ryhtyivät miettimään työpajojen toteutusta vasta siinä vaiheessa, kun riittävä yhteisymmärrys valmiudesta oli saavutettu. Toteutussuunnittelun pohjana käytettiin Tupu Creativen valmentajan Tuomas Tirkkosen esittelemiä työpajasuunnittelun periaatteita:

  1. Osallistujalähtöisyys
  2. Osallistujien vastuuttaminen
  3. Työkalut tavoitteen mukaan

Periaatteiden pohjalta asiakasvastaavat suunnittelivat oman ehdotuksensa uudesta tavasta toteuttaa kuvakonseptoinnin työpaja. Suunnitelmissa osallistujat huomioitiin jo ennen työpajoja ja työpajojen rakenne johti kirkkaammin kohti tavoitetta. Ehdotuksissa mainittiin myös uusia työkaluja ja pohdittiin joistakin nykyisistä työkaluista luopumista.

Perusta kuntoon

Kaksi kuukautta valmennusprosessin päättymisen jälkeen tapasimme Keksin asiakasvastaavien kanssa. He pohtivat, millaisia vaikutuksia valmennuksella oli heidän työhönsä. 

“Valmennuksen oivallukset menivät käyttöön jo valmennuksen aikana. Suurin oivallus oli, miten tärkeää on saada ihmiset mukaan heille itselleen sopivalla tahdilla”, Keksin toimitusjohtaja Jenni-Justiina Niemi kuvaa ajattelun muutosta.

Valmennus lähti liikkeelle työkalupakin päivittämisestä, mutta lopulta sen keskeiseksi aiheeksi tuli osallistujalähtöinen ajattelu ja tavoitteen kirkastaminen. Työtapojen valinta ja uudistaminen on helpompaa, kun asiakaslähtöisen työskentelyn perusta on riittävän vahva.

Haluatko saada enemmän irti asiakastyöskentelystä? Fasilitointivalmennuksesta saat pontta tehokkaampaan yhteistyöhön. Ota yhteyttä ja kysy lisää!