Tupu Creative toteutti yhdessä Takuusäätiön kanssa luovuusvalmennuksen, jonka tavoitteena oli vahvistaa työntekijöiden taitoja keksiä uudenlaisia ja yllätyksellisiäkin ratkaisuja. Takuusäätiö tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Muuttuvassa maailmassa myös talouden haltuunottamisen tukeen tarvitaan uudenlaista ajattelua.

Valmennukseen kuului kaksi etäyhteydellä toteutettua työpajaa, jotka valmentaja Tuomas Tirkkonen ohjasi yhdessä työparinsa teatteri-ilmaisun ohjaaja Joonas Veijasen kanssa. Ensimmäisessä työpajassa takuusäätiöläiset tunnistivat oman luovuutensa rajoja, ja toisessa työpajassa he oppivat keinoja, joilla voi vahvistaa luovuutta omassa työyhteisössä.

Työpajojen keskeisiksi teemoiksi nousivat luutuneiden ajatusten tunnistaminen, tila ja aika luovuudelle sekä timanttinen tiimi ja jaetut onnistumiset. Teemoihin liittyviä kysymyksiä ratkottiin määrittelemällä asiantuntijan luovan työn vaiheita sekä rakentamalla hyväksyvää ilmapiiriä.

Ajattelu vaatii tilaa ja aikaa

Valmennuksen tavoite asetettiin yhdessä Takuusäätiön kanssa.

“On tärkeää nähdä sen ohi, miten on tehty aiemmin”, kuvaa Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar työpajojen tarvetta. “Pitäisi kurottaa kohti tulevaisuutta ja opetella ajattelemaan oman laatikon ulkopuolelta käsin.”

Työpajat tarjosivat aikaa ja tilaa ajatella luovuutta ja sen hyödyntämistä yhdessä. Osallistujat tunnistivat, miten kannustava ilmapiiri antaa tilaa ideoinnille ja miten pienistä palasista rakentuu yhteistyöllä hienoja ajatuksia. Lisäksi tärkeä oivallus osallistujille oli se, miten paljon luovalle työlle täytyy varata aikaa.

Työelämässä luovuutta täytyy ylläpitää. Haasteeksi voi nousta työpajoissa saatujen oivallusten toteuttaminen arjessa, sillä vanhat ajatusmallit voivat nousta mieleen niin automaattisesti, ettei niitä ehdi edes huomata. Kokosimme valmennuksen osallistujille muistilistan oivallusten tuomiseksi arkeen:

  • Varaa aikaa luovan työn eri vaiheille.
  • Viritä ajattelua uusille taajuuksille.
  • Auta toisia onnistumaan.
  • Tunnista luovuuden paikat työssäsi.

Luovuudelle tilaa myös etänä

Valmennus toteutettiin etäyhteydellä Teamsissa, ja sen aikana hyödynnettiin Mural-yhteistyöalustaa. Työpajojen toinen vetäjä Joonas Veijanen pääsi tutustumaan etäohjaamiseen konkarin kanssa.

“Aluksi tuntui erikoiselta lähestyä luovuuden vahvistamista etätyökalujen avulla”, Veijanen kuvaa. “Tuomas antoi minun ideoida työpajaa kuin se järjestettäisiin fyysisesti samassa tilassa. Sen jälkeen rupesimme pohtimaan, miten harjoitukset toteutetaan etänä.”

Työparityöskentely varmisti myös etätyökalujen sujuvan käyttö. Jos tekninen kommervenkki herätti kysymyksiä, toinen vetäjistä saattoi keskittyä tekniikkaan, kun toinen huolehti osallistujista.

Etäyhteydellä toteutettuna valmennus saavutti tavoitteensa. Onnistunut etätoteutus innosti myös osallistujia kokeilemaan uusia ideoinnin ja yhteistyön tapoja. ”Etätoteutus toimi hämmentävän hyvin ja sai toivottuja tuloksia aikaan, vaikka ensin vähän epäilinkin”, Juha A. Pantzar kuvaa. “Kahden vetäjän mallilla oli varmasti iso merkitys käytännön sujuvuuden takaamisessa. Etätoteutus mahdollisti myös helpon osallistumisen eri toimipisteistä ympäri Suomea.”

Kaipaatko lisää luovuutta etätyöskentelyyn? Olet askeleen lähempänä, kun otat yhteyttä – keskustelemme mielellämme tarpeestanne tarkemmin.