Tupu Creative ja Sirkuksen tiedotuskeskus toteuttivat yhdessä NuoraNORD Incubator -projektihautomon sirkusalan ammattilaisille. Hautomo toi yhteen sirkusammattilaisia eri puolilta Pohjoismaita ja Baltiaa. Hautomossa osallistujilla oli tila ja aika kehittää omia projektejaan ja luoda uusia yhteyksiä muihin sirkusammattilaisiin.

Sirkusalan ammattilaiset hakivat mukaan projektihautomoon suunnitelmalla, jota he halusivat työstää hautomon aikana. Mukaan valittiin kuusi projektia kuudesta eri maasta: Suomesta, Virosta, Ruotsista, Tanskasta, Liettuasta ja Latviasta. Projektit tapasivat toisiaan kolmessa kahden päivän mittaisessa työpajassa, jotka järjestettiin etäyhteydellä. Hautomo kesti toukokuusta lokakuuhun.

Projektihautomon fasilitoinnista vastasi Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen. Tuomas asetti prosessille raamit yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen hankekoordinaattori Kaisa Tiaisen kanssa. Kaisa vastasi yhteydenpidosta osallistujiin ja käytännön asioiden koordinoinnista.

“Hautomon tavoitteena oli tukea uutta luovia sirkusprojekteja, joilla on vahva visio, muttei vielä vakiintunutta muotoa. Halusimme tukea projekteja tavalla, joka mahdollistaisi toiminnan jatkumisen itsenäisesti Incubator-hautomon päätyttyä”, Kaisa Tiainen kuvaa kokonaisuuden tavoitteita.

Hautomon projekteilla oli hyvin erilaisia tavoitteita kuten esimerkiksi harjoitusmetodin luominen, alan ammattilaisten järjestäytyminen tai taiteellisen työskentelyn edistäminen. Hautomon tapaamisissa osallistujat muun muassa loivat projektisuunnitelman, arvioivat ja kehittivät toimintaansa yhdessä toisten projektien kanssa ja harjoittelivat oman projektinsa pitchaamista. Osallistujat pääsivät vaikuttamaan tapaamisten sisältöön omien tarpeidensa mukaan.

Taiteesta voimaa toteutukseen

Hautomon tapaamisissa taide ja luova toiminta rytmittivät kehittämistyötä. Tuomas loi osallistujien avuksi visuaalisia työpohjia, jotka auttoivat hahmottamaan vaikeasti lähestyttäviä projektirakenteita. Osallistujat arvioivat prosessin etenemistä työkaluilla, joissa hyödynnettiin tarinallisia vertauskuvia.

Toisen työskentelyrupeaman aikana Tuomas kokosi osallistujilta ajatuksia, jotka hän kiteytti runoon. Runo auttoi reflektoimaan prosessin etenemistä sekä käsittelemään koronapandemian aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta. Projektihautomo päätettiin yhteisellä kuvakollaasilla, johon jokainen osallistuja lisäsi kuvan, joka kertoi jotain hänen omasta kokemuksestaan.

Kuva työpajassa tehdystä runosta.

Työpajojen vetäjä kiteytti osallistujien reflektion runoon.

Etätapaamisissa oli lämmin ja kohtaava tunnelma. Ensimmäisen tapaamisen päätteeksi eräs osallistujista totesi, miten ihmeellistä on luoda jotain yhdessä, vaikka on tavannut toisen vain ruudun välityksellä. Luova toiminta vahvisti yhteyttä tekijöihin eri puolilta maailmaa.

Hyvin organisoitu ja lämmin ilmapiiri

Onnistuneen projektihautomon avaimena oli selkeä työnjako, sitoutuneet osallistujat ja etätapaamisten hyvä organisointi. Alusta alkaen Tuomaksen ja Kaisan välillä vallitsi yhteisymmärrys projektin tavoitteista, ja selkeä jako sisällölliseen ja koordinoivaan työhön takasi työrauhan.

Osallistujat kuvasivat tapaamisten tarjonneen tilaa ja aikaa viedä omia projekteja eteenpäin niin, että työ niiden parissa voi jatkua myös tapaamisten ulkopuolella. Toisiin tekijöihin tutustuminen ja ryhmän tuki tuntuivat osallistujista merkityksellisiltä. Yksi projekteista totesi, että ilman hautomoa heidän projektinsa olisi saattanut jäädä kokonaan toteutumatta.

Miten Incubatorin toteutus vastasi asetettuihin tavoitteisiin? “Tuomas kuunteli tarkalla korvalla osallistujien tarpeita ja kehitteli työpajojen sisältöjä niitä palveleviksi”, Kaisa Tiainen kuvaa prosessia. “Tavoite projektien itsenäisestä elinvoimaisesta jatkosta oli jatkuvasti mukana.”

Vertaisilta saatu palaute auttoi osallistujia kirkastamaan projektin tavoitteita ja toteutusta. Kaisa jatkaa: “Palautteen saaminen ja antaminen myös lisäsi osallistujien uskoa omaan tekemiseensä. Osallistujat pystyivät myös näkemään kompastuskivet toisten projekteissa ja tuomaan ne rakentavasti esille.”

Tuomaksen työpajoihin luoma lämmin ilmapiiri, tarkka aikataulutus ja inspiroiva sisältö tekivät hautomosta hedelmällisen kasvualustan siihen osallistuneille sirkusiduille.”

Sirkuksen tiedotuskeskus sai rahoitusta NuoraNORD Incubatorin toteutukseen Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä.

Tupu Creative suunnittelee luovan valmennuksen tarpeidenne mukaan. Keskustelemme mielellämme tarpeestanne tarkemmin. Ota yhteyttä.