Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo halusi kehittää toimintaansa koko henkilöstön voimin. Kehityspäivän teemaksi valittiin kestävä kehitys, jota käsiteltiin luovien menetelmien avulla. Etänä toteutettu kehityspäivä jatkoi Annantalon kestävän kehityksen suunnittelutyötä.

Helsingin kaupungin palveluverkostoon kuuluva Annantalo on monitaiteinen lasten ja nuorten taidekeskus, jossa järjestetään opetusta, esityksiä, näyttelyitä ja tapahtumia. Annantalossa ei tarvitse vain katsoa, vaan siellä saa myös tehdä ja kokea. Tämä sama yhdessä tekemisen ja kokemisen tunne haluttiin osaksi Annantalon kehityspäivää, siksi koolle kutsuttiin koko henkilöstö työntekijöistä johtoryhmään. Kehityspäivän fasilitoi Tupu Creativen Tuomas Tirkkonen yhdessä yhteisötaiteilija Yasmin May Jaafarin kanssa.

Annantalo valitsi kehityspäivän teemaksi kestävän kehityksen. Tuomas muotoili päivän tavoitteen yhdessä Annantalon kanssa. Päivän tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen syventäminen. Tavoite toimi kahteen suuntaan: yhtäältä työntekijät pääsivät pohtimaan tärkeitä teemoja yhdessä ja muodostamaan yhteisen käsityksen siitä, mikä on Annantalon näkökulma kestävään kehitykseen, ja toisaalta Annantalon johtoryhmä sai työntekijöiltä arvokasta tietoa ja kokemuksia, joita he voivat hyödyntää kestävän kehityksen strategian laatimisessa.

Yhdessä luotu suunta kestävälle kehitykselle

Kestävä kehitys on alati laajeneva aihealue, joka ulottuu tulostamisesta työmatkoihin ja materiaalihankinnoista sähkösopimuksiin. Jotta pohdinnoissa päästäisiin pintaraapaisua syvemmälle, aiheeseen tartuttiin luovilla menetelmillä. Arkisista rutiineista poikkeavat toimintatavat sysäävät ajatukset jo tutuksi tulleesta boksista ulos, uusien ratkaisujen ääreen.

Kestävää kehitystä pohdittiin visuaalisten menetelmien avulla Yasmin May Jaafarin johdolla. Visuaalisen työskentelyn tavoitteena oli herättää tunne, joka aktivoi toimintaa kestävän kehityksen hyväksi. Tunteen herättämiseksi Yasmin oli koonnut virtuaaliselle yhteistyöalustalle erilaisista mellakoista viestiviä visuaalisia maailmoja. Osallistujien tehtävänä oli laatia pienryhmissä oma visuaalinen manifesti yhteistyöalustan taululle.

Ryhmätyöskentelyn jälkeen osallistujat kävivät tutustumassa toistensa manifesteihin ja jättivät niihin kommentteja sen perusteella, millaisia havaintoja he tekivät ja millaisia asioita he manifesteista tunnistivat. Kommenttien jälkeen alkuperäiset ryhmät palasivat oman taulunsa ääreen. Heidän tehtävänään oli poimia taulusta sellaisia asioita, joita he haluavat viedä eteenpäin Annantalon kestävän kehityksen suunnitelmaan. Lopuksi kiteytykset koottiin yhteen. Koonti toimii perustana Annantalon kestävän kehityksen suunnittelutyölle.

Mitä hyötyä on luovasta työskentelystä?

Työelämä muuttuu kiihtyvää vauhtia ja haasteet ja ratkaisut sen mukana. Luova työskentely voi auttaa ymmärtämään monitahoisia ongelmia, joita muutos tuo tullessaan. Mutta miten ajattelun laajentaminen käytännössä onnistuu?

Tutkimuksen mukaan ihmisten omista lähtökohdista käsin toteutettu luova prosessi voi auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia, jotka muuten jäisivät arkisen todellisuuden ja looginen ajattelun vuoksi tunnistamatta. Luovat menetelmät voivat siis avata ovia tiedostamattomille ajatuksille ja niiden myötä uudenlaisille ratkaisuille. Jos ongelma ei ole ratkennut nykyisen työkalupakin avulla, mikset kokeilisi jotakin aivan uutta?

Artikkelikuvassa näet Annantalon kutsuvan puutarhan, joka kylpee elokuisessa auringossa. Kehityspäivä oli tarkoitus toteuttaa Annantalolla, mutta muutimme suunnitelmaa terveysturvallisuuden takaamiseksi. Osaavan fasilitoijan avulla luova toiminta onnistuu myös etänä. Kerromme mielellämme lisää – ota yhteyttä