Seure on voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö, joka huolehtii pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden työvoimasta. Seure yhdistää työntekijät ja työnantajat ja samalla turvaa arjen sujumisen sairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja kodeissa. Tupu Creative järjesti fasilitointivalmennuksen Seuren myyntipäälliköille ja asiakasvastaaville asiakasymmärryksen vahvistamiseksi. Valmennus järjestettiin terveysturvallisuuteen liittyvien syiden vuoksi etänä.

Henkilöstöpalvelu Seurelle järjestetyn fasilitointivalmennuksen tavoitteeksi asetettiin asiakasymmärryksen vahvistaminen. Valmennuksessa Seuren myyntipäälliköt ja asiakasvastaavat kasvattivat osaamistaan siinä, miten niin sisäisessä verkostotyössä kuin asiakastyössä asiakkaan äänen saisi paremmin kuuluviin. Valmennus kannusti seurelaisia astumaan fasilitoijan rooliin ja hyödyntämään fasilitointimenetelmiä työssään.

Fasilitointivalmentaja Tuomas Tirkkonen asetti valmennuksen tavoitteen ja suunnitteli sen sisällöt yhdessä Seuren yhteyshenkilöiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa Tirkkonen tutustui Seuren asiakasvastaavien ja myyntipäälliköiden rooliin verkostotyössä ja selvitti keskeisiä osaamistarpeita. Valmennuksen tarkoituksena oli antaa seurelaisille työvälineitä verkostojen ja asiakastyön fasilitointiin.

Fasilitointivalmennus rohkaisi kokeilemaan

Valmennus päätettiin toteuttaa kolmivaiheisena: valmennustapaaminen johdatti fasilitoinnin maailmaan, fasilitointikokeilu käytännön ympäristössä vei uuden työtavan teoriasta käytäntöön ja reflektiotapaamisessa syvennettiin jo saatua ymmärrystä fasilitoinnista ja pohdittiin, miten taitoja pidetään yllä ja kehitetään myös jatkossa.

“Ensimmäisen valmennuksen jälkeen oli innostunut olo, ja joku osallistuja sanoikin, että sormia syyhytti päästä testaamaan opittua käytännössä. Käytännön harjoitusten koettiin olevan hyvä keino varmistaa meidän aktiivisuutemme ja oppien vieminen teoriasta käytäntöön. Toisaalta mietitytti, ehdinkö ja muistanko varmasti toteuttaa harjoittelun hektisessä arjessa”, kuvaa Seuren asiakkuuspäällikkö Ella Kyllönen osallistujien tunnelmia.

“Päällimmäisenä oli kuitenkin valmennuksessa jaettu ajatus, että kynnys fasilitointiin voi olla matala: jo yhden elementin vaihtaminen jostain totutusta toimintamallista voi muokata sitä fasilitoivaan suuntaan.”

Valmennus poiki joukon työmenetelmiä seurelaisten käyttöön. Kokeilut liittyivät arkisiin tilanteisiin:

  • Miten saan verkostotyöskentelystä jämäkämpää?
  • Miten arvioimme eri toteutusvaihtoehtoja?
  • Miten asetamme yhteisen tavoitten asiakkaan kanssa?

Seurelaiset kokivat fasilitointikokeilujen jälkeen toteutetun reflektiotapaamisen hyväksi, sillä se vahvisti orastavaa ymmärrystä fasilitointimenetelmistä. Toisinaan koulutuspäivän tai valmennuksen anti tuppaa jäämään arjen jalkoihin, ellei sen pariin palata. Reflektiotapaamisen tarkoitus olikin vahvistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Reflektio vahvistaa opittua

Reflektiotapaamisessa keskusteltiin siitä, miltä uusien työskentelymenetelmien käyttöönotto on tuntunut: mikä on tuntunut helpolta, mikä vaikealta, mistä on ollut hyötyä?

  • Fasilitointimenetelmiä voi soveltaa oman työn tavoitteisiin kukin omalla tavallaan – ei kuitenkaan tarvitse olla luontainen fasilitoija
  • Fasilitoidun keskustelun avulla näkemykset aukesivat uusilla tavoilla
  • Osallistujat toivat omat näkemyksensä rohkeammin esiin

Kokeilujen perusteella uudet työskentelytavat on otettu innolla vastaan, mutta ne vaativat vielä lisää aikaa ja toistoja, jotta niiden paikka seurelaisten työkalupakissa vakiintuu.

Uuden oppiminen ei lopu Seurella, Ella Kyllönen kertoo: “Valmennusta suunnitellessa toivoimme, että pääsisimme kokeilemaan opittuja menetelmiä myös käytännössä – ja se toive toteutui! Kokeiluihin on jäänyt into päälle myös valmennusjakson jälkeen, ja olemme jo yhteisesti sopineet jakavamme kokemuksia omista fasilitointikokeiluistamme myös tulevaisuudessa. Lisäksi valmennus toi enemmän luottamusta omaan fasilitointiosaamiseen – ei se olekaan niin vaikeaa kuin olimme ehkä aiemmin ajatelleet.”

Seurelaisten palautteiden perusteella valmennus vastasi sille asetettua tavoitetta ja valmennuksessa opittujen asioiden käyttöönotto jatkuu innostuneissa tunnelmissa. Osallistujat kiittivät juuri heille räätälöityä valmennusta. Valmentaja sai kiitosta innostavasta otteesta ja luottamusta herättävästä fasilitoinnista.

Blogitekstin kansiuvassa kissa havahtuu fasilitointivalmennuksen hyötyihin. Sopisiko fasilitointivalmennus Sinun työyhteisöllesi?

  • Valmennus tukee sisäistä verkostotyötä
  • Valmennus auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeen ja asettamaan asiakkuuden tavoitteet
  • Valmennus vahvistaa yhteisymmärrystä asiakkuussuhteessa

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!