Kysyin LinkedInissä, mikä on luovuuden vastakohta. Parissa päivässä sain kysymykseeni yli 50 vastausta. Miltä luovuus näyttää vastakohtien valossa?

Vastauksissa toistui useimmiten, että asioiden tekeminen samalla tavalla kuin on aina tehty on luovuuden vastakohta. Sama ajatus toistui myös toisilla sanoilla ilmaistuna: rutiini, kaavoihin kangistuminen ja ohjeiden tai prosessin seuraaminen.

Toisena erottuvana teemana esiin nousi pelko: pelko epäonnistumisesta tai moitteista tai muutoksen pelko. Muita vastauksia olivat muun muassa pysähtyneisyys, väsymys, konservatiivisuus ja äärimmillään kuolema. (Kaikki vastaukset on koottu oheiseen sanapilveen.)

Luovuuden vastakohta kertoo luovuudesta

Luovuutta on kiinnostavaa tutkia vastakohtien kautta. Ajattelen luovuuden koskettavan työelämässä muitakin kuin perinteisesti luovana pidettyjä ammatteja. Työelämätaitona luovuus tarkoittaa sitä, kun asioita tehdään uudella tavalla tai rikotaan rutiineja.

Luovuutta on arkipäivän tasolla se, kun päällekkäisiä raportointijärjestelmiä puretaan ja työntekijä voi syöttää tiedot yhteen paikkaan. Luovuutta on viikkopalaveriin yhdessä laadittu esityslista, johon jokainen kirjaa ajankohtaiset tiedotusasiat kaikille nähtäväksi ennen palaverin ajankohtaa.

Pelon vastakohtana voi pitää uskallusta tai rohkeutta. Luovuus on rohkeutta kokeilla uutta toimintatapaa, vaikka se voisi mennä pieleen. Se kukoistaa luottamuksen ilmapiirissä, jossa sallitaan myös kriittinen ajattelu. Rutiinin rikkominen kun vaatii totutun todellisuuden kyseenalaistamista. (Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

Kuvassa on sanapilvi vastauksista kysymykseen: Mikä on luovuuden vastakohta?

Rutiini ei aina tapa luovuutta

Kysymykseni luovuuden vastakohdasta herätti myös keskustelua rutiinien ja prosessin merkityksestä luovassa työssä. Osalle rutiini ja prosessien seuraaminen tuntui intuitiivisesti luovuuden vastakohdalta, kun taas toisille se näyttäytyi luovuuden mahdollistajana.

Jos tiettyä tehtävää tehdessä tietyt vaiheet toistuvat joka kerta, kun sitä tehdään, voi siitä syntyä rutiini. Opittu malli tulee helpommaksi ja vapauttaa ihmisen huomion esimerkiksi laadukkaampaan tekemiseen. Rutiini voi kuitenkin jossain vaiheessa ruveta tuntumaan tylsältä.

Karkeasti kuvattuna haitallinen rutiini on sellainen, jota toistetaan vain tottumuksen takia. Teemme monesti asioita esimerkiksi vaikeamman kautta, koska tuttu rutiini on helpompi suorittaa kuin miltä uuden oppiminen vaikuttaa. Hyödyllinen rutiini taas voi olla tarpeellisten tekojen sarja, jonka voi osin tai kokonaan automatisoida.

Hyödyllinen rakenne tai prosessi, on sellainen, jonka ansiosta pystymme toimimaan paremmin. Esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun prosessi antaa puitteet, joissa päästään ongelman ytimeen, ideoidaan ratkaisuja ja viedään ratkaisut käytäntöön. Puitteiden sisällä puolestaan ihmiset voivat kokeilla erilaisia työskentelytapoja.

Vastakohdista luovuuden tukemiseen

Vastakohtien avulla voi laatia ohjeet luovuutta tukevan kulttuurin luomiseksi työpaikalle. Ohessa ehdotukseni huoneentauluksi – ohjeita voi noudattaa vaikka päivittäin.

  1. Pura haitalliset rutiinit.
  2. Rohkaise, uskalla, kokeile.
  3. Älä kangistu kaavoihin – ajattele kriittisesti myös vallitsevia olosuhteita.
  4. Varaa aikaa ja tila virkistäytymiseen ja palautumiseen.
  5. Tue aktiivista osallistumista.

Kiitos vielä kaikille kysymykseeni vastanneille!