Viime vuosina yritykset ovat tukeneet pride-tapahtumia hyvin aktiivisesti. Yritys pride-kumppanina osallistuu yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen,  ja silloin yhteisen arvon luomisesta tulee osa yrityksen toimintaa. 

Pride on maailmanlaajuinen liike, joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua. Suomessa pride-tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla ympäri vuoden.

Viime vuosina tapahtumat ovat kasvavissa määrin saaneet myös yritykset mukaan yhdenvertaisuustyöhön. Esimerkiksi Helsinki Pridella on vaikuttava yhteistyökumppaneiden lista. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita ovat Borenius Asianajotoimisto sekä Helsingin Sanomat.

Työtä kannattaa kuitenkin jatkaa myös pride-aikojen ulkopuolella. Tässä on kolme askelta, joilla yritys voi osallistua ihmisoikeustyöhön.

Heiluta sateenkaarilippua

Kevyin tapa yritykselle ottaa osaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman edistämiseen on liittää sateenkaari osaksi tuotteita, palveluja ja markkinointia. Sateenkaariyhteisö saa näkyvyyttä, mikä on erittäin tärkeä keino stigman purkamiseksi. Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan vain 15% seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä kokee voivansa olla avoimia itsestään työpaikalla.

Sateenkaarituotteiden kautta yritys saa brändilleen myönteistä näkyvyyttä ihmisoikeuksien puolustajana.

Varjopuolena voi olla se, jos yritys tekee sateenkaarituotteilla voittoa, mutta ei muilla tavoin edistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa. Tällöin vähemmistöjen edustajat voivat kokea, että yritys käyttää vähemmistöä välineenä oman voiton tavoitteluun.

Tue sateenkaarijärjestöjä

Loogisesti seuraava askel on integroida sateenkaarituotteiden tai -palveluiden myynti osaksi hyväntekeväisyysohjelmaa. Yritys voi sitoutua lahjoittamaan tietyn prosenttiosuuden sateenkaarituotteiden myynnistä sateenkaarijärjestön toiminnan tukemiseksi.

Toinen vaihtoehto on sopia paikallisen pride-tapahtuman kanssa tukikumppanuudesta. Silloin yritys kertoo tuotteiden myynnin yhteydessä siitä, että yritys tukee tapahtumaa. Kumppanuuden puitteissa yritys lahjoittaa sovitun summan rahaa tapahtuman toteuttamiseksi.

Näin sateenkaarituotteista saatu taloudellinen hyöty ei jää pelkästään yrityksen omaan pussiin. Yritys ohjaa osan tuotoista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen, ja vahvistaa myönteistä brändiään. Kumppanuus paikallisen tai valtakunnallisen järjestön kanssa voi jopa lisätä myönteistä näkyvyyttä.

Ratkaisu ei kuitenkaan ole kestävä pitkässä juoksussa. Sateenkaarijärjestöt tekevät työtään niukoilla resursseilla, ja kertaluontoinen tapahtumatuki kuittaa lähinnä suoraan tapahtumasta aiheutuvat kulut. Paikallisilla järjestöillä syntyy kuluja vapaaehtoistyön ja vertaisohjatun toiminnan lisäksi esimerkiksi sosiaalipalveluista, joiden työntekijöille maksetaan palkkaa.

Lahjoituksina kerättävän tuen määrä on usein riippuvainen yrityksen taloudellisesta menestyksestä. Näin kumppanuuksien rakentaminen täytyy usein aloittaa alusta seuraavaa tapahtumaa varten.

Ota ihmisoikeuksien edistäminen osaksi yrityksen toimintaa

Perinteisen ajatuksen mukaan yrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa. Kun yritys ratkaisee sosiaalisia tai yhteiskunnallisia ongelmia samalla, kun se tuottaa voittoa, puhutaan jaetun arvon luomisesta (’Creating Shared Value’*). Kolmas askel onkin ottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantaminen osaksi yrityksen toimintaa.

Fibs ry:n julkaisema Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -tietopaketti** kuvaa keinoja, miten yritys voi huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt toiminnassaan ja mitä hyötyä siitä on. Tietopaketissa esitellään muun muassa Accenturen sateenkaariverkosto, joka lisää tietoisuutta aiheesta, järjestää koulutuksia ja tarjoaa vertaistukea, Prisman “Minut itseni kanssa”-markkinointikampanja, jossa monimuotoisuutta huomioitiin viestinnän keinoin sekä GA Telesis Engine Services -lentomoottorikorjaamon koulutusyhteistyö Setan kanssa.

Tietopaketissa esitellään myös sateenkaariväen huomioimiseen liittyviä liiketoiminnallisia etuja. Aiemmillakin askelmilla esiin tuotu brändihyöty on etenkin kuluttajayrityksille merkittävä etu. Esimerkiksi Taksi Helsinki muistutti viime vuonna kuljettajiaan pride-yhteistyön tuovan yritykselle tuhansia rahaa tuovia asiakkaita.

Syrjimätön rekrytointi varmistaa, että yritys saa palkattua parhaimmat osaajat. Työntekijöiden hyvinvointi kasvaa ja työntekijät antavat parhaansa päivittäisessä työssään, mikä parantaa yrityksen tehokkuutta. Tutkimusten mukaan myös ei-stereotyyppisten ja ennakko-odotusten vastausten ihmisten kohtaaminen herättelee luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Moninaisuuden huomioiminen vahvistaa siis yrityksen tulevaisuuden taitoja.

Luo arvoa yhdessä

Yhdenvertaisuusasioita ei tarvitse edistää yksin. Tutustu ensiksi alueellanne toimivien ihmisoikeuksia edistävien yhteisöjen toimintaan. Esimerkiksi Setan sivuilla on tietoa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti toimivista järjestöistä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sisällöllisen yhteistyön ansiosta kansalaisjärjestöjen syvä asiantuntemus tulee yrityksen käyttöön. Kansalaisjärjestön asiantuntijat auttavat myös yritystänne näkemään yhdenvertaisuusasioiden sokeat pisteet: onko yhdenvertaisuus todella huomioitu yrityksen kaikissa toiminnoissa ja liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Viestintä yhdenvertaisuuden edistämisestä jää sanahelinäksi, jos toisella toiminta-alueella tai läheisessä kumppaniverkostossa tuetaan syrjiviä käytäntöjä.

Ota järjestöjen lisäksi yrityksessäsi työskenteleviä, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia mukaan lisäämään ymmärrystä aiheesta. Vähemmistöön kuuluvat ihmiset ovat usein parhaita asiantuntijoita siinä, miten heidän kokemuksensa olisi hyvä ottaa huomioon yrityksen toiminnassa.

Kun yritykset huomioivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä paremmin, voivat järjestöt kohdentaa niukkoja resurssejaan tehokkaammin, esimerkiksi haasteellisemmassa tilanteessa olevien ihmisten auttamiseksi. Tällä tavalla hyvään sijoitettu panos kertautuu.

* Michael Porterin TED-puheenvuoro: Why Businesses Can Be Good at Solving Social Problems 

** Fibs ry: Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -tietopaketti

Tupu Creativen yrittäjänä juhlin pridea päivittäin. Yritykseni tarkoituksena on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua itseään koskettavaan asioiden käsittelyyn, palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Dialogiin perustuva työtapani purkaa eriarvoisuutta ja siihen liittyviä valta-asetelmia. Työpajoissani ja koulutuksissani puutun syrjivään käyttäytymiseen, enkä tee yhteistyötä rasististen tai syrjivien tahojen kanssa. Tupu Creative tarjoaa välineitä yhdenvertaiseen osallistumiseen ja osallistumisen kulttuurin luomiseen. Ota yhteyttä