Verkostotapaamisessa yhteisen aiheen äärelle kokoontuu ihmisiä, jotka eri näkökulmien asiantuntijoina täydentävät toistensa ammattitaitoa. Fasilitoidut työpajat ja dialogit tuovat verkoston jäsenten asiantuntemuksen kuuluviin. Fasilitointikoulutus auttaa verkoston jäseniä ohjaamaan keskustelua ja tapaamisten toimintaa myös itse.

Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto kokoontui kesäkuun alussa käynnistämään verkoston toimintaa yli vuoden kestäneen tauon jälkeen. Verkoston koordinaattori halusi saada verkoston kokoontumisesta kaiken irti, minkä vuoksi verkoston jäsenille tarjottiin mahdollisuus fasilitoida tapaamisessa järjestettyjä työpajoja. Koordinaattori pyysi minut avuksi kouluttamaan fasilitaattoreita.

Fasilitointikoulutus työpajojen suunnittelun pohjalle

Työpajojen fasilitaattorit osallistuivat yhden iltapäivän mittaiseen koulutukseen, jossa käytiin läpi sekä fasilitoinnin periaatteita, fasilitaattorin roolia että menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Iltapäivän aikana osallistujat laativat verkostotapaamisen työpajojen suunnitelmat.

Työpajoissa osallistujat jakoivat tietoa kulttuurien välisen dialogin ajankohtaisista aiheista ja käynnissä olevista projekteista. Sen lisäksi osallistujat antoivat ehdotuksia toimenpiteistä Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston toteutettavaksi. Fasilitaattorit hyödynsivät sekä toiminnallisia menetelmiä että dialogia ja rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Olin mukana tapaamisessa tukemassa koulutukseen osallistuneiden fasilitaattoreiden työtä. Työpajoissa fasilitaattorit pääsivät harjoittelemaan koulutuksen oppeja käytännössä, ja siten syventämään fasilitointiosaamistaan.

Osallistujien asiantuntemus kuuluviin

Kokosin verkostotapaamisessa eri työpajojen ja puheenvuorojen sisältöjä yhteen. Koontipuheenvuoroa varten kiertelin työpajoja ja tein muistiinpanoja niissä käsitellyistä aiheista. Keskustelin myös tauolla osallistujien kanssa heidän oivalluksistaan.

Asetin loppupuheenvuoroni tavoitteeksi yhteisen ymmärryksen näkyväksi tekemisen. Tekemieni havaintojen pohjalta vedin yhteen sisältöjä sekä toin esiin kuulemiani huolia ja oivalluksia. Nyökkäilyt yleisössä kertoivat siitä, että onnistuin tavoittamaan puheenvuorossani jotain olennaista.

Verkoston todellinen työ tapahtuu tapaamisten välillä. Kuitenkin onnistunut tapaaminen muistuttaa osallistujia siitä, miksi on tärkeää tehdä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi.

Koulutuksesta taitoja myös muuhun työhön

Fasilitointikoulutukseen osallistuneet verkoston jäsenet kiittivät koulutuksen kannustavaa ja asiantuntevaa otetta. He kokivat saaneensa riittävää tukea työpajan suunnitteluun ja paljon uusia työkaluja jo koulutuksen aikana. Koulutus ja työpajassa käytännön kokeileminen vahvisti osallistujien rohkeutta toimia myös jatkossa fasilitaattorina.

“Koin, että tapahtumamme hyötyi valtavasti fasilitoiduista, suunnitelmallisista työpajoista. Työkalujen oppimisen lisäksi oli tärkeää saada ideaa siitä, miten fasilitaattori voi tukea keskustelua”, kuvaa Ella Kaplas, joka oli järjestämässä Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston tapaamista.

“Mielestäni oli tärkeää, että tarjosimme koulutusta jäsenistöllemme emmekä vain henkilökunnalle. Verkoston tapaamisen dynamiikka muuttui osallistuvammaksi, kun työpajojen fasilitaattorit olivat nimenomaan jäseniä.”

Lue tarkempi kuvaus yhteistyöstä case-sivulla. Jos haluat vahvistaa oman verkostosi asiantuntijoiden osallistumista yhteiseen toimintaan, ota yhteyttä!

(Artikkelin kuva: Ella Kaplas / Suomen Lähi-idän instituutin säätiö)