Digitaalisen palvelun kehittämisessä tulee vastaan tilanteita, joissa käyttäjät otetaan mukaan ideoimaan, tutustumaan tai testaamaan palvelua. Käyttäjien tutustuessa palveluun pitäisi kehittäjän osata katsoa omaa työtään ensikertalaisen silmin. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon työpajan suunnittelussa, kun käyttäjälle tarjotaan ensikosketus palveluun?

Tätä kysymystä lähdimme ratkomaan yhdessä Ohjaustaverkossa.fi -verkkopalvelun product ownerin, Ville Rötkön, kanssa. Rupesimme rakentamaan osallistavaa tutustumistyöpajaa, jonka aikana palvelua työssään käyttävät Ohjaamojen työntekijät saavat myönteisen kokemuksen verkko-ohjauspalvelun käytöstä.

Minun tehtäväni oli auttaa ottamaan ensikertalaisten näkökulma huomioon niin palvelun esittelyssä kuin palvelun toimintojen kokeilussakin. ​”Tuomakselta sain loistavat huomiot ja opit ennen ja jälkeen työpajan. Ennen työpajaa kävimme läpi mitä minä haluan työpajalta ja miten pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Yhdessä työstimme työpajan rakennetta ja tavoitteita”, Ville kuvaa yhteisen suunnittelun etenemistä.

Työkalu apuna jatkossa

Ensimmäisessä työpajassa osallistujien tekemien huomioiden avulla oli helpompaa hahmottaa, mihin palvelua voi käyttää, mutta myös missä sen käytön rajat tulevat vastaan. Palaute kertoi siitä, että onnistuimme Villen kanssa suunnittelemaan tilaisuuden, jossa osallistujien oli helppo sisäistää palvelun tarkoitus ja ymmärtää sen mahdollisuuksia omassa työssään.

Yhteistyön tuloksena palvelun kehittäjälle jäi työkalu tulevien tilaisuuksien suunnitteluun: ”Sain myös hyvät vinkit miten toimia, jos jokin asia menee vikaan kesken työpajan ja kuinka sietää ns. hallittua kaaosta. Työpajan jälkeen Tuomas oli purkanut työpajan helposti hahmotettaviin osiin ja koostanut huomioista muistilistan, jonka avulla pystyn kehittämään tulevia työpajoja ja itseäni työpajan ohjaajana”, Ville kertoo.

Tarvitsetko apua osallistavan työpajan suunnittelussa? Laita viestiä, niin voidaan yhdessä miettiä kohderyhmälle sopiva toteutus.