Syrjintä on helppoa, koska meidän mielemme tekee sen meidän puolestamme. Saan itseni kiinni omista ennakkoluuloistani jatkuvasti. Tunnistan arvioivani ihmisten kykeneväisyyttä tuntematta heidän tilannettaan, liitän eri sukupolviin erilaisia määritelmiä ottamatta yksilöllisiä eroja huomioon ja tuen syrjiviä rakenteita sillä, että en aina puutu niihin.

Jotkin toimintamallit ovat niin tiedostamattomia, että niiden näkyväksi tekeminen on välttämätöntä, jotta niitä saataisiin purettua. Työnimi-kampanjassa neljä tunnettua suomalaista haki töitä omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan, mutta romaninimellä, eikä yhtäkään kutsuttu haastatteluun. Kampanjaan kasvonsa antaneiden henkilöiden reaktiot olivat ällistyneitä.

Ensivaikutelma on aina väärässä

Usein työnhakijoita neuvotaan tekemään mahdollisimman hyvä ensivaikutelma: “Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran!” Kuten vuorovaikutuksessa on vuoro vaikuttaa ja vuoro vaikuttua, on työnhaussa ja muissa ihmisten välisissä kohtaamisissa vastuu kummallakin osapuolella. Väitän, että ensivaikutelma on aina väärässä. Meistä jokaisella on mahdollisuus nähdä muodostamamme ensivaikutelman ohi.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Työnimi-kampanjan lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton Työ ei syrji -kampanja on nostanut esiin näkökulman yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Kampanjoiden sanomaan on helppo liittyä ja viestiä jakaa eteenpäin. Parhaimmillaan kampanja auttaa kääntämään katseen omaan käytökseen ja toimintaan.

Vuorovaikutus korjaa ennakkoluuloja

Kirjoitin alussa siitä, miten helppoa syrjiminen on. “Syrjimättä oleminen” voi olla vaikeampaa kuin yhdenvertaisuuden periaatteeseen sitoutuminen on.

Askel syrjinnän purkamiseen voisikin olla se, että pysähtyy tarkastelemaan, millaisia reaktioita toinen ihminen sinussa herättää. Jos reaktio tai oma ajatus vaikuttaa siltä, että teet ennakko-oletuksia henkilöstä hänen ulkoisen olemuksensa tai henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella: pysähdy.

Tunnista ja nimeä omat ennakkoluulosi.

Kysy itseltäsi, mistä ennakkoluulot johtuvat. Sen jälkeen altista itsesi vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Näin pääset tutustumaan ihmiseen hänen ominaisuuksiensa takana. Saatat huomata, miten ensivaikutelmasi tai mielikuvasi ihmisestä murenee ja alat oikeasti tutustua ihmiseen ja hänen ajatuksiinsa ja työhön liittyvässä tilanteessa myös osaamiseensa.