Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa trendityökaluja maailmantilan seuraamiseksi – ja ihan maksutta! Tätä ja muita asioita päästiin ihmettelemään Laurean trendiaamiaisella 9.11.2018. Samassa tilaisuudessa puheenvuoron piti Laurean markkinoinnista ja yhteiskuntasuhteista vastaava Teemu Ylikoski, joka pohti, miten ammattikorkeakoulun ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua voisi parantaa.

Keväällä 2017 julkaistu väitöstutkimus uutisoitiin raflaavalla otsikolla: Väitös: Maisteri jyrää työelämässä ylemmän AMK-tutkinnon, vaikka ne ovat samanarvoisia. Törmäsin tähän tekstiin siinä vaiheessa, kun olin itse opiskellut jo muutaman kuukauden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja jo silloin syttyi halu tehdä YAMK:ia näkyväksi.

Ennakkoon mielikuvani YAMK-opinnoista oli, että opinnot muodostavat jonkinlaisen verkostomaisen ajatushautomon, sillä useat YAMK-tutkinnon suorittaneet tuttuni kuvasivat opintojen parhaana puolena erilaisten ammattilaisten kohtaamisen ja työskentelyn. Omat opintoni Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksessa alkoivat viime tammikuussa, ja pian sain todeta mielikuvani todeksi. Olen päässyt tutustumaan niin laajaan skaalaan ammattilaisia oman boksini ulkopuolelta, etten voinut villeimmissä haaveissanikaan kuvitella vastaavaa.

YAMK-opinnot ovat elämänvaiheena aika isoa myllerrystä. Uudet ajatukset houkuttavat järjestämään omaa elämää uudelle tolalle, opintojaksot ovat aika intensiivisiä etenkin työn ohessa suoritettavaksi ja prosessi on hyvin henkilökohtainen – jopa liian henkilökohtainen puettavaksi julkisesti sanoiksi. Eri alojen yhteentörmäyksen vaikutukset tulevat mahdollisesti näkyviin uudenlaisina käytäntöinä työpaikoilla, työpaikanvaihdoksina ja uutena liiketoimintana. Vaikutusten näkyminen ottaa aikaa sen verran pitkään, että YAMK-opinnot jäävät muutoksista kerrottaessa sivulauseeksi.

Ei siis ihme, että ammattikorkeakoulujen vaikuttavuusviestintä on haastavaa ja että yhteiskunnan ja ammattikorkeakoulujen välinen vuorovaikutus jää näkymättömäksi tai näkyy ennemmin arjen tasolla kuin otsikoissa.

Henkilökohtaisesti itselleni suurin arvo YAMK-opinnoissa on ollut se, että olen hakeutunut eri alan ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin kuin mitä alempi tutkintoni on. Kaksitoista vuotta sitten aloitin teatteri-ilmaisun ohjaajaopinnot tutustumalla hiljaiseen tietoon. Liiketalouden YAMK-opinnoissa ensimmäiset luettavat artikkelit käsittelivät hiljaista tietoa ja organisaatioiden oppimista. Heti alkuun tuli tunne, ettei silta liiketalouden opintoihin ole liian pitkä. Sitä paitsi: olen kasvanut työelämään ajassa, jossa moniosaajuudelle on syntynyt kysyntää.

Jos koskaan olet miettinyt ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumista, suosittelen lämpimästi. Kannustan myös ammattikorkeakouluja markkinoimaan omia YAMK-opintojaan entistä monialaisemmalle yleisölle ja työelämää tarjoamaan mahdollisuuksia YAMK-opinnäytetöille. Ja kun nyt suosittelun makuun päästiin, vinkkaan vielä kaikille ennakoinnista kiinnostuneille: Laurean trendikirjastossa on työkaluja oman toiminnan kehittämiseen eri toimialojen tarpeisiin.