Kouluttaessani otteeni on hyvin osallistava. Ajattelen, että etenkin lyhyissä koulutuksissa osallistujat saavat kokonaisuudesta enemmän irti, kun pääsevät oppimaan paitsi minulta, myös kaikilta muilta osallistujilta.

Osallistuessa ihmiset siis tuottavat koulutukseen sisältöä, minkä lisäksi osallistujat sitoutuvat koulutettavaan asiaan tiiviimmin ja kykenevät kääntämään asian itselleen konkretiaksi nopeammin – ainakin ideaalitilanteessa.

Kaltaiselleni ryhmänohjaajalle Skypessä tai muissa etäyhteysvälineissä tapahtuvat koulutus onkin mielenkiintoinen haaste. Miten saada ihmiset osallistumaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa?

Esitän hypoteesin: osallistumisen tunne on tärkeämpää kuin osallistuminen. Jos onnistun keksimään keinon, jonka avulla Skypen ääressä osallistujalle tulee osallistumisen tunne, voi se olla riittävä sitouttamaan osallistuja sisältöön.

Oletko pitänyt etäkoulutuksia? Millaisia keinoja käytät osallistamiseen? Laita kontaktipyyntö LinkedInissä, niin voidaan vaihtaa lisää ajatuksia aiheesta.