Tuomas Tirkkonen – Tupu Creative

Fasilitoinnin asiantuntija

Tupu Creative valmentaa asiantuntijoita fasilitoimaan laadukkaampia kokouksia ja työpajoja. Tavoitteellisen yhteistyön ohjaaminen on tietotyöläisen perustaito.

Pyydä tarjousTutustu palveluihin

Fasilitointi

Fasilitointi tarkoittaa tavoitteellisen yhteistyön ohjaamista palavereissa ja työpajoissa. Sen avulla osallistujat pääsevät asetettuun tavoitteeseen tehokkaasti ja jokainen saa äänensä kuuluviin.

Palvelut

 

Valmennukset

Työpajat ja tilaisuudet

Yhteiskehittäminen

Kokemuksia

Valmennuk​set

Fasilitointivalmennus vahvistaa asiantuntijoiden ja tiimien yhteistyökykyä.

Valmennukset sopivat projektipäälliköille, tiiminvetäjille, verkostoja koordinoiville asiantuntijoille sekä kokonaisille tiimeille, jotka haluavat vahvistaa fasilitointitaitojaan.

Valmennustapaamisissa osallistujat saavat tietoa fasilitoinnista, jakavat omia kokemuksiaan muille osallistujille ja kokeilevat erilaisia fasilitoinnin menetelmiä. Tapaamisten välillä osallistujat kokeilevat uusia taitoja käytännössä.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksessa osallistuja ratkoo ajankohtaisia fasilitoinnin kysymyksiä yhdessä valmentajan kanssa.

Yksilövalmennus sopii silloin, kun tilaisuuden, työpajan tai niiden sarjan suunnittelu on vielä käynnissä. Tapaamisissa valmentaja auttaa oivaltamaan, miten fasilitoinnin periaatteet viedään tositilanteessa käytäntöön.

Valmennuksessa osallistuja oppii:

 • tunnistamaan fasilitointiin liittyvät periaatteet
 • soveltamaan fasilitoinnin periaatteita työhönsä
 • perustelemaan työtapojen muutokset osallistuja- ja tavoitelähtöisyydellä.

Yksilövalmennukseen kuuluu 1-5 tapaamista, joiden välillä osallistuja sitoutuu itsenäiseen työskentelyyn.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus koostuu lyhyistä luennoista, ryhmäkeskusteluista ja käytännön harjoituksista. 

Luennot käsittelevät työpajojen vetämiseen liittyviä periaatteita:

 • tavoitteen ja tulosten määrittely
 • osallistujalähtöisyys
 • fasilitoijan rooli
 • työpajan suunnittelu
 • työtavat ja menetelmät

Valmennuksessa osallistuja oppii:

 • tunnistamaan fasilitointiin liittyvät periaatteet
 • soveltamaan fasilitoinnin periaatteita työhönsä
 • perustelemaan työtapojen muutokset osallistuja- ja tavoitelähtöisyydellä.

Valmennus sopii 5-15 hengen ryhmille. Valmennukseen kuuluu 2-5 tapaamista, joiden välillä osallistujat sitoutuvat itsenäiseen työskentelyyn.

  Kurssi

  Osallistujat tutustuvat fasilitointiin Facilitation as a skill for forward-looking teams -verkkokurssin avulla ja syventävät opittua fasilitoiduissa ryhmätapaamisissa.

  Kurssilla osallistujat oppivat:

  • kehittämään tiimin yhteistyötä fasilitointiosaamisen avulla
  • tunnistamaan miten kokouksista saa enemmän irti fasilitoinnilla ja
  • kannustamaan muita fasilitoimaan palavereja.

  Kurssin sisällöt  on kirjoittanut Tuomas Tirkkonen, ja se on toteutettu yhteistyössä MinnaLearnin kanssa. 

  Kurssi sopii 6-10 osallistujan ryhmille ja sen kesto on 3 viikkoa.

   Työpajat ja tilaisuudet

   Fasilitointia tarvitaan erilaisissa työpajoissa, seminaareissa ja yhteistyötilaisuuksissa sekä kasvotusten että hybridiympäristöissä.

   Ulkopuolisen fasilitoijan avulla osallistujat saavuttavat tehokkaasti yhdessä asetetun tavoitteen.

   Fasilitointi:

   • säästää aikaa ja rahaa
   • auttaa päätöksenteossa sekä
   • kiinnittää tehdyt suunnitelmat käytäntöön.

   Tupu Creative suunnittelee ja fasilitoi tilaisuuden tavoitteen ja osallistujien tarpeiden mukaan. Tilaisuus voi olla 10 hengen johtoryhmän kokous, 100 osallistujan verkostotapaaminen tai kehittämistyöpajojen sarja.

   Hybriditilaisuuksien teknisestä toteutuksesta vastaa kokenut yhteistyökumppani.

   Yhteiskehit​täminen

   Onko tavoitteena ottaa työntekijät mukaan strategiatyöhön? Tai saada asiakkaat aktiivisemmin kehittämään palveluita kanssanne? Yhteiskehittämisen kumppani auttaa onnistumaan.

   Yhteiskehittämisen avulla tuodaan kehittämisen kannalta tärkeitä näkökulmia kuuluviin. Yhteiskehittäminen tarkoittaa esimerkiksi kehittämistyöpajoja, joihin osallistuu eri näkökulmia edustavia ihmisiä, tai palvelun pilottitoteutusta, jonka yhteydessä kerätään osallistujilta kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. 

   Kehittäjäkumppani voi osallistua suunnitteluun, fasilitoida työpajoja tai tukea työpajojen fasilitointia. Rooli määritellään tarpeen ja kehittämistavoitteen mukaan. 

   Tupun keissejä

   Tuomas kartoitti tarpeemme huolellisesti ja toteutti tilaamamme fasilitoinnin taidokkaasti ryhmää kuunnellen. Ryhmää varten erityisesti toteutetut visualisoinnit ja tilaisuudessa tehdyt visuaaliset muistiinpanot olivat kuvaavia ja kiteyttivät olennaiset asiat loistavasti!

   Jaana Lehtinen, palvelupäällikkö

   Eija Willman, suunnittelija

   Lahden kaupunki, nuorten työllisyys- ja erityispalvelut

   Olen työskennellyt Tuomaksen kanssa enemmän ja vähemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja voin vilpittömän lämpimästi suositella hänen palveluitaan. Työpajojen jälkeen jää selkiytynyt olo, että juuri näin nämä välillä hahmottomat ja haastavat asiat uivat maaliin asia kerrallaan.”

   Pasi Saarinen

   Toimialajohtaja, Nuorisoseurat

   “Sain paljon työkaluja jo pelkästä seuraamisesta. Lämmin kohtaaminen, kannustava ja asiantunteva ote.”

   “Erittäin hyvä, hyvin ohjattu, selkeä ja piti meidät hyvin asian ytimessä. Iso kiitos.“

   Osallistujapalautteita työpajoista ja koulutuksista

   Tiimin yhteiset työtavat

   Tiimin yhteiset työtavat

   Tribe Tampere kokoaa yhteen startupeja ja yrittäjähenkisiä ihmisiä rakentamaan kukoistavaa startup-yhteisöä. Tiimin työhön kuuluu paljon ihmisten kohtaamista erilaisissa tapaamisissa ja työpajoissa. Alkuvuonna 2023 Triben tiimi halusi yhtenäistää työpajojen vetämiseen...

   Konsultti fasilitoijana

   Konsultti fasilitoijana

   Mitä kokenut konsultti voi oppia työpajojen vetämisestä? Asiakaslähtöisessä työskentelyssä asiakas otetaan mukaan yhteistyöhön, jotta palvelu vastaa todelliseen tarpeeseen ja tulokset näkyvät arjessa myös yhteistyön jälkeen. Sparta Consultingin kanssa toteutetussa...

   Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

   Yhteiskehittely tuo parempia tuloksia

   Yhteiskehittely, co-creation, tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä niin, että sen käyttäjät osallistuvat kehittämiseen mukaan. Työparityöskentelyn avulla yhteiskehittelyssä on helpompaa onnistua. Keväällä 2022 Tupu Creative oli MinnaLearnin...

   Tuomas Tirkkonen

   fasilitoija, valmentaja ja yhteiskehittämisen asiantuntija

   Tuomas Tirkkonen on Tupu Creativen perustaja, jonka tavoitteena on saada ihmisten välinen yhteistyö kukoistamaan.

   Tuomas on fasilitoinut luovaa yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan. Hänen erityisosaamistaan on kokemukselliset etätilaisuudet, toiminnalliset työtavat ja dialogin fasilitointi.

   Hän työskentelee luontevasti sekä lähi-, etä- että hybridiympäristöissä.

   Koulutukseltaan Tuomas on tradenomi (ylempi AMK) ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

   +358 40 705 6472
   tuomas@tupucreative.fi

   Seuraa Instagramissa!

   Ota yhteyttä!

   8 + 13 =